Ktl-icon-tai-lieu

truyền hình số

Được đăng lên bởi hieuutc93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chuẩn DVB-C
Chu n DVB – C c vi t t t b i c m t Digital Video Broadcasting – Cable và nó chu n đượ ế
chung do t p oàn tiêu chu n Châu Âu phát tri n cho truy n thông truy n hình đ Tivi k
thu t s thông qua Cáp. H th ng truy n hình là m t h MPEG-2 v i dòng a ra là đư
Audio/Video s , s d ng Modum QAM (Quadrature amplitude modulation) v i mã kênh.
Mô t k thu t chu n DVB-C:
Ta có th a ra m t o n mô t ng n ng n. Hay xem kh i quy trình sau: đư đ
Mã hoá ngu n và d n kênh MPEG-2 (MUX): các dòng video, audio và d li u s c đượ
ghép kênh a vào m t dòng ch ng trình MPEG-2 (PS). M t ho c nhi u dòng ch ng đư ươ ươ
trình s c g p vào m t dòng truy n tài MPEG-2 (TS). ây là dòng k thu t s c s đượ Đ ơ
mà thông qua các b thu Set Top Boxes (STB) cho phép truy n và nh n. T l bit cho
phép truy n t i MPEG-2 ph thu c vào các tham s i u bi n: nó có th dao ng trong đ ề ế độ
kho ng t 6 n 64 Mbit/s (Có th xem b ng phía d i) đế ướ
- Phân tán ph i ng và n ng l ng MUX: MPEG-2 TS c bi t n nh các gói d li u ă ượ đượ ế đế ư
s p x p trình t dài 188 byte. Trong k thu t c g i là phân tán n ng l ng. ế đ đượ ă ượ
- Mã hoá ngoài: Ch u tiên c áp ng là chuy n t i d li u s d ng mã kh i ế độ đ đượ đ
không nh phân, mã RS (188 ho c 204 bity), cho phép up t i a 8 byte l i cho m i gói đ
truyền hình số - Trang 2
truyền hình số - Người đăng: hieuutc93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
truyền hình số 9 10 603