Ktl-icon-tai-lieu

truyền số liệu chương 1

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4511 lần   |   Lượt tải: 2 lần
dce

2008

Kỹ Thuật Truyền Số Liệu

BK
TP.HCM

dce

2008

Giới thiệu
• Môn học
– Mã số: 504003
– Số tín chỉ: 4
– Môn học trước: không

• Giảng viên
– Phan Đình Khôi
– Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính
– khoi@cse.hcmut.edu.vn (8647256 ext. 6227)
– 
Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

2

dce

2008

Giới thiệu môn học
•

Động lực
– Sự phát triển vũ bão của các ứng dụng máy tính
– Sự cần thiết của việc trao đổi thông tin giữa các nơi, giữa các máy tính

•

Mục đích
– Giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ và các phương pháp tiếp cận được dùng trong các
hệ thống truyền dữ liệu
– Hiểu việc truyền số liệu giữa 2 thiết bị và các vấn đề liên quan
– Hiểu việc truyền dữ liệu qua mạng giữa 2 thiết bị thông qua một nghi thức giao tiếp
– Giới thiệu một số mạng truyền số liệu được sử dụng hiện nay

•

Đối tượng
– Sinh viên chuyên ngành có kiến thức về thiết kế mạch, cấu trúc máy tính, ngôn ngữ lập
trình cấp cao
– Kỹ sư chuyên ngành

•

Đánh giá
– Kiểm tra giữa kỳ: 30%
– Thuyết trình:
• Nhóm 3 - 4 người, trình bày 20 phút, chất vấn 10 phút
• Không bắt buộc
• Thay thế cho thi giữa kì

– Kiểm tra cuối kỳ: 70%
– Phương pháp: tự luận
Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

3

dce

2008

Nội dung môn học
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tổng quan về truyền số liệu và mạng truyền số liệu
Truyền dẫn số liệu
Kỹ thuật mã hóa tín hiệu
Kỹ thuật truyền dữ liệu số
Điều khiển ở lớp liên kết dữ liệu
Ghép/tách kênh
Chuyển mạch mạch và chuyển mạch gói
Chế độ truyền bất đồng bộ
Tìm đường trong mạng chuyển mạch
Điều khiển nghẽn mạch trong mạng chuyển mạch
dữ liệu

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

4

dce

2008

Tài liệu tham khảo
•
•
•

[1] “Tập slide bài giảng”, TS. Đinh Đức Anh Vũ, 2008
[2] Data and Computer Communications – William Stallings
[3] Data Communications, Computer Networks and Open Systems – Fred Halsall

•
•
•
•
•
•
•

ISDN & B-ISDN – William Stallings
ATM Foundations for Broadband Networks – Uyless Black
Data Communications – William L. Schweber
Data communications and teleprocessing systems – Trevor Housley
Data communication technology – James Martin
Công nghệ ATM và CDMA – LG Information & Communications
Lecture notes for M.Sc. Data Communication Networks and Distributed Systems D51 -Basic Communications and Networks - Saleem N. Bhatti - Department of Computer Science
- University College London - October 1994
Lecture notes for DATA COMMUNICATIONS, v4.0 –...
BK
TP.HCM
2008
dce
K ThutTruynS Liu
truyền số liệu chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền số liệu chương 1 - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
truyền số liệu chương 1 9 10 649