Ktl-icon-tai-lieu

truyền số liệu chương 3

Được đăng lên bởi van_dat-dao
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 2813 lần   |   Lượt tải: 2 lần
dce

2008

Chương 3
Kỹ thuật mã hóa tín hiệu
BK
TP.HCM

 Dữ liệu số, tín hiệu số
 Dữ liệu số, tín hiệu tương tự
 Dữ liệu tương tự, tín hiệu số
 Dữ liệu tương tự, tín hiệu tương tự

dce

2008

Tín hiệu analog
• Ba đặc điểm chính của tín hiệu
analog bao gồm
– Biên độ (Amplitute)
– Tần số (Frequency)
– Pha (Phase)

• Biên độ của tín hiệu analog
– Đo độ mạnh của tín hiệu, đơn vị: decibel
(dB) hay volts
– Biên độ càng lớn, tín hiệu càng có cường
độ mạnh
– Tín hiệu tiếng nói - từ “hello”
• Tiếng nói (speech) là một tín hiệu rất
phức tạp
• Tiếng nói chứa hàng ngàn tổ hợp khác
nhau
của nhiều tín hiệu

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

2

dce

2008

Tần số của tín hiệu analog
• Tốc độ thay đổi của tín hiệu
trong một giây, đơn vị Hz
hay số chu kỳ trong một
giây (cycles per second)
– T/h 30Hz thay đổi 30 lần trong
một giây

• Một chu kỳ là sự di chuyển
sóng của tín hiệu từ điểm
nguồn bắt đầu cho đến khi
quay trở về lại điểm nguồn
đó.

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

3

dce

2008

Pha của tín hiệu analog
• Tốc độ thay đổi quan hệ của
tín hiệu đối với thời gian,
được mô tả theo độ
(degree)
• Sự dịch pha xảy ra khi chu
kỳ của tín hiệu chưa kết
thúc, và một chu kỳ mới của
tín hiệu bắt đầu trước khi
chu kỳ trước đó chưa hoàn
tất
– Tai người không cảm nhận
được sự dịch pha
– T/h mang dữ liệu bị ảnh
hưởng bởi sự dịch pha
• Ví dụ các mối nối không hoàn
hảo sẽ gây ra dịch pha

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

4

dce

2008

Tín hiệu digital
• Tín hiệu số bao gồm chỉ hai trạng thái, được diễn tả
với hai trạng thái ON hay OFF hoặc là 0 hay 1
• Tín hiệu số yêu cầu khả năng băng thông lớn hơn tín
hiệu analog.

Data Communication and Computer Networks

©2008, Dr. Dinh Duc Anh Vu

5

dce

2008

Tín hiệu digital
• Các vấn đề khi sử dụng kênh thoại (voice channel) trong việc
truyền tín hiệu số
– Một tín hiệu số là một tổ hợp của các tín hiệu khác. Đặc biệt, tín
hiệu số có thể được biểu diễn như sau
Signal = f + f3 + f5 +f7 +f9 +f11 +f13 ....f
– Do đó một tín hiệu số gồm 1 tần số cơ bản (f), cộng thêm tần số 3f
(hài tần bậc 3), cộng thêm tần số 5f (hài tần bậc 5), …
– Nếu biên độ của tần số f, f3, f5, … là a, a3, a5, … thì a = 3a3 = 5a5 …
– Để gởi tín hiệu số qua kênh truyền thoại, băng thông của kênh
truyền phải cho phép tần số cơ bản f, tần số 3f và tần số 5f đi qua
mà không ảnh hưởng nhiều đến các tần số này
– Đây là yêu cầu tối thiểu để bên nhận nhận đúng được tí...
BK
TP.HCM
2008
dce
Chương 3
K
thut mã hóa tín hiu
D
liu s, tín hiu s
D
liu s, tín hiu tương t
D
liu tương t, tín hiu s
D
liu tương t, tín hiu tương t
truyền số liệu chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền số liệu chương 3 - Người đăng: van_dat-dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
truyền số liệu chương 3 9 10 530