Ktl-icon-tai-lieu

truyền thông nối tiếp UART

Được đăng lên bởi tonbaokhuyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Truyền thông nối tiếp 8051
UART
-Các máy tính truyền dữ liệu theo hai cách: Song song và nối tiếp. Trong
truyền dữ liệu song song thường cần rất nhiều đường dây dẫn chỉ để truyền dữ
liệu đến một thiết bị chỉ cách xa vài bước. Ví dụ của truyền dữ liệu song song là
các máy in hoặc các ổ cứng, mỗi thiết bị sử dụng một đường cáp với nhiều dây
dẫn. Mặc dù trong các trường hợp như vậy thì nhiều dữ liệu được truyền đi trong
một khoảng thời gian ngắn bằng cách dùng nhiều dây dẫn song song, nhưng
khoảng cách thì không thể lớn được. Vì các đường cáp dài làm suy giảm thậm
chí làm méo tín hiệu. Ngoài ra, các đường cáp dài có giá thành cao. Vì những lý
do này, để truyền dữ liệu đi xa thì phải sử dụng phương pháp truyền nối tiếp.
1 .UART trong 8051.

- Trong các chip 8051 có hỗ trợ 1 kênh giao tiếp UART với 4 chế độ. Chế độ hay được sử
dụng đó là chế độ 1,ở chế độ này mỗi khung UART gồm 10 bit : 1bit start + 8 bit data + 1
bit stop.
- Sơ đồ kết nối UART:

2. Lập trình UART.

- Để có thể giao tiếp UART điều đầu tiên và quan trọng nhất là ta cần cấu hình tốc độ
baud rate. Baud rat thông thường sử dụng là 9600. Để cấu hình tốc độ buad rate ta cần
cấu hình timer1 hoặc timer 2 cho phù hợp.
- Sau khi đã có nguồn tạo tốc độ baud cho UART ta đi xây dựng những hàm cơ bản để
điều khiển UART
1. Các cơ sở của truyền thông nối tiếp
Trong truyền thông nối tiếp dữ liệu được gửi đi từng bit một, so với truyền
song song thì là một hoặc nhiều byte được truyền đi cùng một lúc. Hình 1 so
sánh giữa việc truyền dữ liệu nối tiếp và song song.

Hình 1: Sơ đồ truyền dữ liệu nối tiếp so với sơ đồ truyền song song.
Trong truyền thông nối tiếp, một đường dữ liệu duy nhất được dùng thay
cho nhiều đường dữ liệu của truyền thông song song không chỉ giúp giảm giá
thành, giúp hệ thống đơn giản hơn nhiều mà nó còn mở ra khả năng để hai máy
tính ở cách xa nhau có truyền thông qua đường thoại.
Truyền thông dữ liệu nối tiếp sử dụng hai phương pháp là đồng
bộ và không đồng bộ (dị bộ):
-

Trong truyền đồng bộ: thì bộ truyền và bộ thu được đồng bộ hóa qua
một đường tín hiệu đồng hồ bên ngoài. Khái niệm “đồng bộ” để chỉ sự
“báo trước” trong quá trình truyền. Lấy ví dụ: thiết bị 1 (tb1) kết nối với với
thiết bị 2 (tb2) bởi 2 đường, một đường dữ liệu và 1 đường xung nhịp. Cứ
mỗi lần tb1 muốn truyền 1 bit dữ liệu, tb1 điều khiển đường xung nhịp
chuyển từ mức thấp lên mức cao báo cho tb2 sẵn sàng nhận một bit.
Bằng cách “báo trước” này tất cả các bit dữ liệu có thể truyền/nhận dễ
dàng với ít “rủi ro” trong quá t...
Truyền thông nối ếp 8051
UART
-Các máy tính truyền dữ liệu theo hai cách: Song song và nối tiếp. Trong
truyền dữ liệu song song thường cần rất nhiều đường dây dẫn chỉ để truyền dữ
liệu đến một thiết bị chỉ cách xa vài bước. Ví dụ của truyền dữ liệu song song là
các máy in hoặc các ổ cứng, mỗi thiết bị sử dụng một đường cáp với nhiều dây
dẫn. Mặc dù trong các trường hợp như vậy thì nhiều dữ liệu được truyền đi trong
một khoảng thời gian ngắn bằng cách dùng nhiều dây dẫn song song, nhưng
khoảng cách thì không thể lớn được. Vì các đường cáp dài làm suy giảm thậm
chí làm méo tín hiệu. Ngoài ra, các đường cáp dài có giá thành cao. Vì những lý
do này, để truyền dữ liệu đi xa thì phải sử dụng phương pháp truyền nối tiếp.
1 .UART trong 8051.
- Trong các chip 8051 có hỗ trợ 1 kênh giao ếp UART với 4 chế độ. Chế độ hay được sử
dụng đó là chế độ 1,ở chế độ này mỗi khung UART gồm 10 bit : 1bit start + 8 bit data + 1
bit stop.
- Sơ đồ kết nối UART:
truyền thông nối tiếp UART - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyền thông nối tiếp UART - Người đăng: tonbaokhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
truyền thông nối tiếp UART 9 10 187