Ktl-icon-tai-lieu

Tự học Excel 2010.

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 288 trang   |   Lượt xem: 1816 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Tự học

Microsoft
Excel 2010
Nội dung đầy đủ
Trình bày trực quan
Hướng dẫn từng bước
Vừa học vừa làm

Mục lục Excel 2010

I. Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010 ....................................................9
Thêm tính năng Sparkline ........................................................................................10
Tính năng Slicers .....................................................................................................11
Định dạng dữ liệu có điều kiện ................................................................................12
PivotTables và PivotCharts ......................................................................................14
Share Workbook ......................................................................................................15
I.

Nội dung chính ..................................................................................................15
Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel ......................................................15
1.1 Giới thiệu Excel ..........................................................................................15
Excel là gì: ......................................................................................................15
Ribbon là gì? ...................................................................................................20
Sử dụng thực đơn ngữ cảnh (shortcut menu) .................................................21
1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ .......................................22
Phóng to, thu nhỏ cửa sổ Excel ......................................................................23
Thu nhỏ cửa sổ Excel .....................................................................................23
Phóng to cửa sổ Excel ....................................................................................23
Thoát khỏi Excel.............................................................................................23
1.3. Thao tác với ô và vùng ...............................................................................23
Nhận dạng ô và vùng (cells, range) ................................................................23
Chọn vùng.......................................................................................................24
Sao chép và di chuyển vùng ...........................................................................25

Dán đặc biệt (Paste Special) ............................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự học Excel 2010. - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
288 Vietnamese
Tự học Excel 2010. 9 10 500