Ktl-icon-tai-lieu

Tự học LaTeX

Được đăng lên bởi Lê Lê
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỰ HỌC LATEX
CƠ BẢN, NHANH VÀ ĐƠN GIẢN
(Tài liệu kèm theo CD LATEX maker)
Tác giả: Quang Dinh Ngoc

URL: 

Soạn thảo văn bản LATEX bởi công cụ MikTeX & TeXmaker

Ngày 5 tháng 1 năm 2015

Mục lục
1 Cài đặt LATEX
1.1 Tải về (download) CD LATEX maker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Bắt
2.1
2.2
2.3

đầu với soạn thảo văn bản LATEX
Quy trình soạn thảo văn bản LATEX . . . . .
Cấu trúc văn bản LATEX . . . . . . . . . . .
Bắt đầu soạn thảo văn bản LATEX . . . . . .
2.3.1 Mở file mẫu và Cập nhật các gói lệnh
2.3.2 Soạn thảo văn bản LATEX . . . . . . .

.
.
.
1
.

. . . . .
. . . . .
. . . . .
lần đầu
. . . . .

.
.
.
.
.

3 Làm quen với việc soạn thảo văn bản LATEX thường
3.1 Văn bản, xuống dòng, gõ công thức toán, sang trang mới
3.2 Khoảng trắng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Kiểu chữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Cỡ chữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Căn lề . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

4 Soạn thảo văn bản LATEX có công thức Toán học
4.1 Quy tắc soạn thảo công thức toán trong văn bản LATEX . . . .
4.2 Dùng MathType để lấy mã LATEX công thức Toán . . . . . . .
4.2.1 Hướng dẫn chỉnh MathType sang chế độ cho phép lấy
Toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2 Cách lấy mã LATEX công thức Toán từ MathType . . .
5 Soạn thảo văn bản LATEX đầy đủ
5.1 Nạp thêm gói lệnh cho soạn thảo văn bản LATEX
5.2 Văn bản cả text và công thức toán . . . . . . .
5.3 Bảng biểu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Liệt kê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Trích dẫn khối văn bản . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Chú thích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Định lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Chèn ảnh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 Đóng khung khối văn bản . . . . . . . . . . . .
5.10 Giữ nguyên khối văn bản . . . . . . . . . . . . .
5.11 Văn bản nhiều cột . . . . . . . . . . . . . . . .
5.12 Tô màu chữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. .
. .
mã
. .
. .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
....
TỰ HỌC L
A
T
E
X
BẢN, NHANH VÀ ĐƠN GIẢN
(Tài liệu kèm theo CD L
A
T
E
X maker)
Tác giả: Quang Dinh Ngoc URL: http://quangdinhngoc.blogspot.com
Soạn thảo văn bản L
A
T
E
X bởi công cụ MikTeX & TeXmaker
Ngày 5 tháng 1 năm 2015
Tự học LaTeX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự học LaTeX - Người đăng: Lê Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tự học LaTeX 9 10 801