Ktl-icon-tai-lieu

Tự học Linux

Được đăng lên bởi Quốc Duy
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xóa mù Linux
Cài đặt và sử dụng Fedora Core 2

Biên soạn: Nguyễn Đức Kính
Phiên bản 1.02, ngày 31 tháng 07 năm 2004

Trong thời gian biên soạn tài liệu này, tôi đã tham khảo rất nhiều hướng dẫn về Linux của các
anh chị em thuộc Tiukhối Kosen Vietnam tại trang  và tham khảo ý kiến của một
số người có chuyên môn về Linux ở trang  Xin cảm ơn những người sau đây:
Bùi Minh Trường, Lê Hoàng Nam, Lê Hữu Hoàng Quân, Nguyễn Vũ Hưng, Trần Trung Thành, Lê
Hải Đoàn, Hàn Thế Thành, Larry Nguyễn, Nguyễn Đại Quý, Lai Hoài Triết, Nguyễn Tân Khoa, Đào
Hải Lâm, Kỳ Anh, Phạm Kim Long, H. Okumura, và những người khác.

Đây là một tài liệu miễn phí. Bạn hoàn toàn có thể phân phối nó lại cho những người sử dụng
khác hoặc có thể chỉnh sửa cho phù hợp nhưng phải tuân theo những yêu cầu trong giấy phép bản
quyền GNU (phiên bản 2 hay các phiên bản khác).
Tài liệu này được phát hành với hy vọng rằng nó sẽ trở nên hữu ích, nhưng nó KHÔNG KÈM
THEO BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, ngay cả những đảm bảo ngầm hiểu về việc thương mại
hoá hay phải phù hợp với một đích cụ thể nào đó (vấn đề này bạn có thể tham khảo giấy phép GNU
General Public License để biết thêm chi tiết).
Thông thường, bạn sẽ nhận được một bản sao của giấy phép GNU General Public License kèm
theo tài liệu này; nếu chưa có, bạn có thể viết thư đến địa chỉ sau Free Software Foundation, Inc., 675
Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. để có một bản giấy phép.Mục lục
1 Giới thiệu chung
1.1 Một số phiên bản Linux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3

2 Cài
2.1
2.2
2.3

5
5
5
5

đặt Fedora Core 2
Yêu cầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chuẩn bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cài đặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Làm quen

7

4 Nối mạng

9

5 Cập nhật
10
5.1 RPM Package Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6 Sử dụng
6.1 Cài thêm fonts tiếng Việt và Unicode . . . .
6.2 Nhập tiếng Việt bằng X-Unikey . . . . . . .
6.3 Duyệt web bằng Mozilla . . . . . . . . . . .
6.4 Liên lạc bằng Gaim . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Nghe nhạc mp3 bằng xmms . . . . . . . . .
6.6 Xem video bằng xine . . . . . . . . . . . . .
6.7 Sử dụng bộ Open Office . . . . . . . . . . .
6.8 Soạn thảo văn bản bằng Emacs/Vim/gEdit
6.8.1 Emacs . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.8.2 Vim . . . . . . . . . . ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự học Linux - Người đăng: Quốc Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tự học Linux 9 10 968