Ktl-icon-tai-lieu

Tự học Word 2010

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 4008 lần   |   Lượt tải: 47 lần
Tự học

Microsoft
Word 2010
Nội dung đầy đủ
Trình bày trực quan
Hướng dẫn từng bước
Vừa học vừa làm

Mục lục Word 2010
I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010 ........................................................................................... 5
1.

Tối ưu Ribbons.............................................................................................................................. 5

2.

H thống menu mới l ................................................................................................................... 6

3.

Chức năng Backstage View .......................................................................................................... 7

4.

Chức năng Paster Preview ............................................................................................................ 8

5.

Chức năng Text Effect .................................................................................................................. 9

6.

Lưu file dưới d ng PDF và XPS được tích hợp sẵn .................................................................... 10

7.

Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button ................................................. 10

8.

Khả năng mở rộng màn hình ....................................................................................................... 11

9.

Chức năng ch nh s a file Media chuy n d ng ............................................................................ 12

10.

Ch p ảnh c a sổ, ứng d ng đưa vào văn bản.......................................................................... 13

11.

X lý ảnh như một chương trình chuy n nghi p .................................................................... 13

12.

Phát triển chức năng tìm kiếm ................................................................................................ 14

13.

................................................................................................... 15

II. Nội dung chính ....................................................................................................................................... 16
Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010 ......................................................................................... 16
1.

T o mới văn bản ......................................................................................................................... 16

2.

Mở một văn bản t o sẵn ...........................................................
T hc
Microsoft
Word 2010
N
Trình bày trc quan
ng dn tng c
Va hc va làm
Tự học Word 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tự học Word 2010 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Tự học Word 2010 9 10 769