Ktl-icon-tai-lieu

từ mới

Được đăng lên bởi lenam3919993
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mainframe: Giàn máy tính

Joystick: Cần điều khiển

Laptop: Máy tính xách tay cá nhân

Barcode reader: Đầu đọc mã vạch

Notebook: Máy tính nhỏ(Máy tính kích
cỡ bằng quyển vở)

Trackerball: Bóng xoay

Handheld: Điện thoại cầm tay
Minicomputer: máy tính loại nhỏ
Case: Cây PC – Computer – Aided
Software Engineering
Monitor: Màn hình
Software: Phần mềm
Speaker sound: Loa
Power supply: Cung cấp điện
Hard disk drive: Đĩa cứng
Expansion slot: Khe cắm mở rộng
CPU: Bộ xử lý trung tâm – Central
Processing Unit
RAM: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên –
Random access memory
ROM: Bộ nhớ chỉ đọc – Read only
memory
Floppy disk drive: Đĩa mềm
Keyboard port: Cổng bàn phím
COM 1 port: cổng COM 1
Parallel port: Cổng song song
Video port: cổng video
Joystick port: Cổng phím diều khiển

Scanner: Máy quét
Graphics tablet: Đồ họa máy tính bảng
Touchscreen: màn hình cảm ứng
Digital camera: máy ảnh kỹ thuật số
Fax machine: Máy phách
Projector: Máy chiếu
Loudspeaker: Một cặp loa
Hard disk: Đĩa cứng
Floppy disk: Đĩa mềm
CD – ROM disk: Bộ nhớ chỉ độc đĩa
compact – Compact Disk - Read only
memory
Magneto-optical disk: Đĩa quang từ
Magnetic tape: Băng từ, Nam châm
Printer:
Recycle bin:
Drawing program:
Modem:
Date and time:
Folder:
Network:
Fonts:
Volume:

...
Mainframe: Giàn máy tính
Laptop: Máy tính xách tay cá nhân
Notebook: Máy tính nhỏ(Máy tính kích
cỡ bằng quyển vở)
Handheld: Điện thoại cầm tay
Minicomputer: máy tính loại nhỏ
Case: Cây PC – Computer – Aided
Software Engineering
Monitor: Màn hình
Software: Phần mềm
Speaker sound: Loa
Power supply: Cung cấp điện
Hard disk drive: Đĩa cứng
Expansion slot: Khe cắm mở rộng
CPU: Bộ xử lý trung tâm – Central
Processing Unit
RAM: Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên –
Random access memory
ROM: Bộ nhớ chỉ đọc – Read only
memory
Floppy disk drive: Đĩa mềm
Keyboard port: Cổng bàn phím
COM 1 port: cổng COM 1
Parallel port: Cổng song song
Video port: cổng video
Joystick port: Cổng phím diều khiển
Joystick: Cần điều khiển
Barcode reader: Đầu đọc mã vạch
Trackerball: Bóng xoay
Scanner: Máy quét
Graphics tablet: Đồ họa máy tính bảng
Touchscreen: màn hình cảm ứng
Digital camera: máy ảnh kỹ thuật số
Fax machine: Máy phách
Projector: Máy chiếu
Loudspeaker: Một cặp loa
Hard disk: Đĩa cứng
Floppy disk: Đĩa mềm
CD – ROM disk: Bộ nhớ chỉ độc đĩa
compact – Compact Disk - Read only
memory
Magneto-optical disk: Đĩa quang từ
Magnetic tape: Băng từ, Nam châm
Printer:
Recycle bin:
Drawing program:
Modem:
Date and time:
Folder:
Network:
Fonts:
Volume:
từ mới - Trang 2
từ mới - Người đăng: lenam3919993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
từ mới 9 10 783