Ktl-icon-tai-lieu

Tương tác người máy

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1806 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/23/2012

Bài tập lớn
• Khi gửi mô tả bài tập lớn:
–
–
–
–

Mục tiêu
Nội dung công việc
Các kết quả mong đợi
Kế hoạch làm việc nhóm

• Sinh viên gửi trước 30/09 đề xuất của nhóm mình
• Giáo viên sẽ đánh giá đề tài và cho phép nhóm
thực hiện hay không

1

PHẦN II: QUY TRÌNH
THIẾT KẾ HỆ TƯƠNG TÁC
I.
Giới thiệu chung
II.
Đặc tả yêu cầu và phân tích nhiệm vụ
III. Thiết kế tương tác người dùng máy
tính
IV. Kiểm thử tính tiện dụng và đánh giá
hệ thống
V.
Quản lý hệ thống tương tác
2

1

8/23/2012

CHƯƠNG I:
GIỚI THIỆU CHUNG
1. Thiết kế là gì ?
2. Thế nào là một thiết kế tốt và một thiết
kế tồi ?
3. Các nguyên tắc cho tính dùng được
(usability principles)
4. Quy trình thiết kế phần mềm
5. Thiết kế tương tác là gì ?
6. Quy trình thiết kế hệ tương tác
7. Các mô thức thiết kế (paradigms)
3

1. Thiết kế là gì
• “Design is achieving goals with constraints”
• Goals:
– Mục đích thiết kế để tạo ra sản phẩm
– Sản phẩm để cho đối tượng nào
– Tại sao họ lại muốn sử dụng nó

• Contraints
–
–
–
–
–

Phải sử dụng các thiết bị gì ?
Các chuẩn mà ta phải tuân theo là gì ?
Giá thành
Thời gian phát triển
Ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn

• Trade-off

– Lựa chọn giữa mục đích và các ràng buộc để làm tốt nhất
nhiệm vụ đặt ra

4

2

8/23/2012

2. Thiết kế tồi có mặt ở khắp mọi nơi
• Nghĩ rằng thiết kế tồi chỉ xuất hiện trong giao
tiếp với máy tính là không đúng. Hãy nghĩ lại !
• Hầu hết các vấn đề về tính hữu dụng đều chỉ bật
ra khi bạn đi du lịch đến một nước lạ.
• Hãy tưởng tượng bạn đi du lịch đến một đất nước
và bạn gặp phải những điều sau:

5

Trong một phòng nghỉ ở Hà Lan
• Thiết kế tồi ở đâu ?

• Đề xuất cải thiện ?

6

3

8/23/2012

Giảm âm thanh TV của bạn
• Thiết kế tồi ở đâu ?

•
• Đề xuất cải thiện ?

7

Robinet ? Vặn theo chiều nào đây ?
• Thiết kế tồi ở đâu ?

• Đề xuất cải thiện ?

8

4

8/23/2012

Ví dụ 1: Thư thoại (voice mail)
• Bạn có một chuyến công tác và phải
nghỉ trong khách sạn. Tuy nhiên bạn
vừa phát hiện ra mình đã để quên
điện thoại di động ở nhà và phải
dùng điện thoại của khách sạn để
thực hiện các trao đổi công việc.
Khách sạn có một hệ thống thư
thoại trong mỗi phòng.
• Để xem bạn có tin nhắn, bạn nhấn
vào một phím và nghe tiếng
chuông. Nếu có 3 tiếng “Beep,
Beep, Beep” nghĩa là có tin nhắn.

9

Ví dụ 1: Thư thoại (voice mail)
• Để nghe tin nhắn, bạn phải tuân theo các chỉ dẫn sau:
– “1. Nhấn nút 491".
Bạn làm như vậy và hệ thống trả lời:
“Chào mừng bạn đến với trung tâm tin nhắn của khách sạn
Sunrise. Vui lòng nhấn số phòng mà bạn muốn để lại tin
nh...
8/23/2012
1
Bài tập lớn
Khi gửi tả bài tập lớn:
Mục tiêu
Nội dung công việc
Các kết quả mong đợi
Kế hoạch làm việc nhóm
Sinh viên gửi trước 30/09 đề xuất của nhóm mình
Giáo viên sẽ đánh giá đề tài cho phép nhóm
thực hiện hay không
1
PHẦN II: QUY TRÌNH
THIẾT KẾ HỆ TƯƠNG TÁC
I. Giới thiệu chung
II. Đặc tả yêu cầu và phân tích nhiệm vụ
III. Thiết kế tương tác người dùng máy
tính
IV. Kiểm thử tính tiện dụng và đánh giá
hệ thống
V. Quản lý hệ thống tương tác
2
Tương tác người máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tương tác người máy - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tương tác người máy 9 10 760