Ktl-icon-tai-lieu

Tutorial on Signaling System 7 (SS7)

Được đăng lên bởi hothiennga00
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tutorial on
Signaling System 7
(SS7)

Performance Technologies


SS7 Tutorial by Performance TechnologiesTable of Contents
Topic

Page

Overview ....................................................................................................................................................... 3
Signaling Links .......................................................................................................................................... 3
Signaling Points......................................................................................................................................... 3
SS7 Signaling Link Types.......................................................................................................................... 4
SS7 Protocol Stack ....................................................................................................................................... 6
Message Transfer Part .............................................................................................................................. 6
ISDN User Part (ISUP) .............................................................................................................................. 7
Telephone User Part (TUP)....................................................................................................................... 7
Signaling Connection Control Part (SCCP)............................................................................................... 7
Transaction Capabilities Applications Part (TCAP)................................................................................... 7
Message Transfer Part.................................................................................................................................. 7
MTP Level 1 .............................................................................................................................................. 7
MTP Level 2 .............................................................................................................................................. 8
MTP Level 3 ............................................................................................................................................ 11
Signaling Link Selection (SLS) ................................................................................................................ 12
ISDN User Part ....................................................
Tutorial on
Signaling System 7
(SS7)
Performance Technologies
www.pt.com
Tutorial on Signaling System 7 (SS7) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tutorial on Signaling System 7 (SS7) - Người đăng: hothiennga00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tutorial on Signaling System 7 (SS7) 9 10 333