Ktl-icon-tai-lieu

Ubuntu lệnh đơn giản

Được đăng lên bởi Minh Một Mình
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

GIỚI THIỆU
Mã nguồn mở là ngồn ngữ được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới tuy nhiên
còn khá ít tại Việt Nam, nguồn mở tuân theo giấy phép cấp phát miễn phí
GNU/GPL, Mở từ mã nguồn để mở cả tư duy của người sử dụng. Bất kỳ ai cũng
đều có thể tùy biến những gì mình muốn hoặc phân phối cho cộng đồng. Với sự
đóng góp của cộng đồng trên toàn thế giới, Hệ điều hành mở Ubuntu – Linux
đang ngày một hoàn thiện hơn và chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình.
Khi sử dụng mã nguồn mở hay bất kỳ hệ điều hành đa nhiệm nào như Ubuntu –
Linux thì việc tạo và quản lý, phân quyền truy cập để bảo đảm tiện ích, an toàn
và bảo mật dữ liệu là rất quan trọng, vì vậy nhóm 09 lớp 10B4 xin trình bày tìm
hiểu về cách tạo người dùng, tài khoản người dùng và phân quyền trong
Ubuntu-Linux.

2

LỜI CẢM ƠN
Lời cảm ơn đầu tiên và quan trọng nhất chúng em xin gửi tới cô
____________, giáo viên giảng dạy của Viện đại học Mở Hà Nội đã tận tình chỉ
bảo, hướng dẫn chúng em trong quá trình học tập bộ môn và quá trình hoàn
thành các bài tập lớn. Nếu không có sự hướng dẫn của thầy thì chúng em đã
không thể hoàn thành được bài tập này.
Cám ơn nhà trường đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học và phòng
thực hành tạo điều kiện cho chúng em có thể trao đổi với nhau và nhận được sự
hướng dẫn tận tình của thầy.Cám ơn những bạn bè lớp 10B4 đã chia sẻ tài liệu,
hướng dẫn và trao đổi với nhóm để chúng em có thể hoàn thành được bài tập.
Hà nội, ngày 10 tháng 7 năm 2013.
SV thực hiện: Nhóm 09,Lớp 10B4
Nguyễn Cao Tú
Bùi Trương Đức Công
Hoàng Gia Linh

3

Mục lục
GIỚI THIỆU.........................................................................................................1
THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG...................................................4
1. Người dùng....................................................................................................4
1.1 UID là gì?....................................................................................................4
1.2 Tài khoản người dùng đặc biệt trên hệ thống..............................................7
1.2.2 Tài khoản nobody................................................................................10
1.2.3 Tài khoản bin.......................................................................................10
1.3. Home Directory........................................................................................11
CÁCH TẠO NGƯỜI DÙNG BẰNG GIAO DIỆN ĐỒ HỌA...........................12
2.1 Thêm một tài khoản người dùng...
1
GIỚI THIỆU
nguồn mở ngồn ngữ được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới tuy nhiên
còn khá ít tại Việt Nam, nguồn mở tuân theo giấy phép cấp phát miễn phí
GNU/GPL, Mở từ mã nguồn để mở cả tư duy của người sử dụng. Bất kỳ ai cũng
đều có thể tùy biến những gì nh muốn hoặc phân phối cho cộng đồng. Với sự
đóng góp của cộng đồng trên toàn thế giới, Hệ điều hành mở Ubuntu Linux
đang ngày một hoàn thiện hơn và chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình.
Khi sử dụng mã nguồn mở hay bất kỳ hệ điều hành đa nhiệm nào như Ubuntu
Linux thì việc tạo quản lý, phân quyền truy cập để bảo đảm tiện ích, an toàn
và bảo mật dữ liệu là rất quan trọng, vì vậy nhóm 09 lớp 10B4 xin trình bày tìm
hiểu về cách tạo người ng, tài khoản người dùng và phân quyền trong
Ubuntu-Linux.
Ubuntu lệnh đơn giản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ubuntu lệnh đơn giản - Người đăng: Minh Một Mình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Ubuntu lệnh đơn giản 9 10 506