Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng BCH

Được đăng lên bởi Thong Pham
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ứng dụng BCH
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Khoa hc T nhiên và Công ngh 26 (2010) 268-275
268
sa li trong h thng truyn hình s qua v tinh
thế h th 2 (DVB-S2)
Ngô Thái Tr*
Đài Truyn hình Vit Nam, 43 Nguyn Chí Thanh, Ni, Vit Nam
Nhn ngày 20 tháng 4 năm 2010
Tóm tt. Trong lĩnh vc truyn hình s, truyn hình s qua v tinh (DVB-S) thành ng hơn c.
Ngay t nhng năm cui ca thế k XX, DVB-S đã được ng dng rng rãi và ngày nay đã ph
sóng khp nh tinh. Thay vì ch truyn được 2 chương trình truyn hình tương t, mt b phát
đáp ngày nay có th truyn được hơn 10 chương trình truyn hình s cht lượng cao. Truyn hình
s qua v tinh thế h th 2 (DVB-S2) thm chí còn có th truyn ti 20 chương trình. i báo gii
thiu mt trong nhng gii pháp k thut s dng trong DVB-S2, đó là sa li mt s kết
qu phng bng Matlab thc hin bi tác gi nhm minh chng li ích ca mã LDPC so vi
CC s dng trong DVB-S.
1. Gii thiu
Bài báo trình bày mt trong nhng gii pháp
k thut s dng trong DVB-S2 mã sa li
mt s kết quá mô phng được c gi thc hin
bng chương trình Matlab nhm chng minh
tính ưu vit ca loi mã này so vi mã CC RS
s dng trong DVB-S.
2. Dng thc d liu trong DVB-S2
Trong h thng truyn hình s qua v tinh
_______
ĐT: 84-4-38318119.
E-mail: ntt@vtv.gov.vn
thế h th 2 (DVB-S2), phòng v li (FEC
coding) bao gm ngoài (BCH) và trong
(LDPC).[1]
Dòng d liu đầu vào BBFRAME
dòng d liu đầu ra FECFRAME. Mi
BBFRAME (K
bch
bits) được x lý bi b
hoá FEC để to ra mt FECFRAME (n
ldpc
bits).
Bit chn l (BCHFEC) ca mã ngoài BCH được
gn vào sau BBFRAME, và bit chn l
(LDPCFEC) ca trong LDPC được gn vào
sau trường BCHFEC như được tnh bày trong
hình 1 dưới đây.
ứng dụng BCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng BCH - Người đăng: Thong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ứng dụng BCH 9 10 133