Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng định vị và chia sẻ vị trí chọn nhóm người dùng điện thoại Android

Được đăng lên bởi codonqua1991
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỨngdụngđịnhvịvàchiasẻvịtríchonhómngườidungđiệnthoạiAndroid

Giảng viên hướng dẫn :TSVũThịHươngGiang

Sinh viên thực hiện :
Đỗ Thị Phương Thảo

SHSV : 20092482

1

1. Outdoor:Hiểnthịvịtríhiệntạicủangườidùngtrêngmap

2

1. Outdoor:Hiểnthịvịtrícủacácthànhviênkháctrêngmap

3

2. Indoor:Phaoffline: Thuthậpdữliệufingerprinttạicácvịtrítrongsơđồnhà

4

2. Indoor:Phaoffline:Chạmvàosơđồ=>chọn1vịtríđểthuthậpdữliệu

5

2. Indoor:Phaoffline:NhấnScan:thuthậpdữliệuchofingerprintđãchọn

6

2. Indoor:Phaoffline:Tiếptụcchọnvàthuthậpdữliệutạiđiểmtiếptheo

7

2. Indoor:Phaoffline:Cácfingerprintthuthậpđược

8

2. Indoor:Phaoffline:Thoátkhỏiphaoffline

9

2. Indoor:Phaonline:Hiểnthịvịtríhiệntạicủangườidungtrênsơđồ

10

3. Chiasẻvịtríqua SMS:

•

KhicóSMSmớiđến,
servicekiểmtraSMScóphảilàSMSvịtríkhông,nếuđúngcậpnhậtvàocsdlsqlitevàgửiSMSphảnhồithôngbáođãnhậnđượcSMSv
ịtrí

11

4.ChiasẻvịtríquaInternet (Dùngweb service):Trướcvàsaukhichiasẻvịtrí

12

...

 !"TSVũThịHươngGiang
#$"
Đỗ Thị Phương Thảo SHSV : 20092482
1
Ứng dụng định vị và chia sẻ vị trí chọn nhóm người dùng điện thoại Android - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng định vị và chia sẻ vị trí chọn nhóm người dùng điện thoại Android - Người đăng: codonqua1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ứng dụng định vị và chia sẻ vị trí chọn nhóm người dùng điện thoại Android 9 10 771