Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM

Được đăng lên bởi nupakachi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 7213 lần   |   Lượt tải: 47 lần
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÃ KHỐI KHÔNG GIAN VÀ THỜI
GIAN (STBC) TRONG OFDM
I.Giới thiệu về Alamouti:
1.1. Giới thiệu:
Các thế hệ tiếp theo của wireless yêu cầu chất lượng tốt hơn, tốc độ
truyền dữ liệu cao hơn. Hoạt động tốt trong những môi trường khác nhau
như: vi mô, vĩ mô, tế bào; thành phố lớn, thành phố nhỏ, nông thôn; ở trong
nhà và ngoài trời. Các thế hệ tiếp theo không chỉ có chất lượng tốt hơn mà
còn có công suất cao hơn và sử dụng băng thông hiệu quả hơn, được triển
khai trên các loại môi trường khác nhau. Đồng thời các dịch vụ phải có giá
cả phải chăng để dễ dàng được sử dụng rộng rãi trong thị trường. Trên thực
tế chúng ta sử dụng phân tập theo không gian có vẻ là hiệu quả nhất đối với
các thế hệ tiếp theo.
Tăng chất lượng và giảm lỗi trong fading đa đường là vấn đề vô cùng
khó khăn.Thêm vào đó còn có nhiễu Gauss trắng. Khi sử dụng các sơ đồ
điều chế và mã hóa, giảm BER từ10-2 xuống 10-3thì chỉ yêu cầu phải tăng tỷ
số SNR từ 1 đến 2 dB. Trong khi đó để đạt BER như trên và trong cùng môi
trường fading đa đường như vậy có thể phải tăng sỷ số SNR lên đến 10dB.
Tăng công suất phát và mở rộng băng truyền không phải là cách duy nhất để
cải thiện tỷ số SNR, đây là kỹ thuật trá với những yêu cầu của thế hệ tiếp
theo. Vì vậy vấn đề đặt ra là vẫn đạt được những tiêu chí ở trên mà không
cần tăng công suất phát hay là mở rộng băng thông.
Vế mặt lý thuyết, kỹ thuật hiệu quả nhất để giảm ảnh hưởng của
fading là điều khiển công suất. Trên thực tế thì việc tăng công suất bị giới
hạn và còn phụ thuộc vào kích thước và chi phí của các bộ khuếch đại.Một
vấn đề nữa là bên phát không biết bất kỳ thông tin nào của bên thu. Vì vậy
cần một đường truyền hồi tiếp từ bên thu về bên phát. Do đó làm giảm thông
lượng của kênh truyền và tăng độ phức tạp của cả bên phát và thu. Hơn nữa,
trong một số ứng dụng không có đường truyền hồi tiếp.
Trong những môi trường bức xạ, phân tập không gian bằng cách sử
dụng nhiều anten đã được sử dụng rỗng rãi và mang lại hiểu quả trong việc
giảm fading đa đường. Phương pháp kinh điển là sử dụng nhiều anten bên
thu để kết hợp hoặc chọn lọc để thu được tín hiệu tốt nhất. Một vấn đề lớn
khi sử dụng nhiều anten bên thu là chi phí lớn, tăng kích cỡ của máy thu. Do
đó, kỹ thuật này được áp dụng đối với bên phát để cải thiện chất lượng dịch
vụ. Một trạm phát thường phục vụ hàng trăm đến hàng ngàn máy thu. Dó đó
hiệu quả kinh tế đạt được lớn hơn so với khi áp dụng kỹ thuật này đối với
bên thu. Đó là lý do làm cho phân tập bên thu trở nên hấp dẫn.

1.2. S...
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÃ KHỐI KHÔNG GIAN VÀ THỜI
GIAN (STBC) TRONG OFDM
I.Giới thiệu về Alamouti:
1.1. Giới thiệu:
Các thế hệ tiếp theo của wireless yêu cầu chất lượng tốt hơn, tốc độ
truyền dữ liệu cao hơn. Hoạt động tốt trong những môi trường khác nhau
như: vi mô, mô, tế bào; thành phố lớn, thành phố nhỏ, nông thôn; trong
nhà ngoài trời. Các thế hệ tiếp theo không chỉ chất ợng tốt hơn mà
còn công suất cao hơn sử dụng băng thông hiệu quả hơn, được triển
khai trên các loại môi trường khác nhau. Đồng thời các dịch vụ phải giá
cả phải chăng để dễ dàng được sử dụng rộng rãi trong thị trường. Trên thực
tế chúng ta sử dụng phân tập theo không gian vẻ hiệu quả nhất đối với
các thế hệ tiếp theo.
Tăng chất lượng giảm lỗi trong fading đa đường vấn đề cùng
khó khăn.Thêm vào đó còn nhiễu Gauss trắng. Khi sử dụng các đồ
điều chế hóa, giảm BER từ10
-2
xuống 10
-3
thì chỉ yêu cầu phải tăng tỷ
số SNR từ 1 đến 2 dB. Trong khi đó để đạt BER như trêntrong cùng môi
trường fading đa đường như vậy thể phải tăng sỷ số SNR lên đến 10dB.
Tăng công suất phát mở rộng băng truyền không phảicách duy nhất để
cải thiện tỷ số SNR, đây kỹ thuật trá với những yêu cầu của thế hệ tiếp
theo. vậy vấn đề đặt ra vẫn đạt được những tiêu chí trên không
cần tăng công suất phát hay là mở rộng băng thông.
Vế mặt thuyết, kỹ thuật hiệu quả nhất để giảm ảnh ởng của
fading điều khiển công suất. Trên thực tế thì việc tăng công suất bị giới
hạn còn phụ thuộc vào kích thước chi phí của các bộ khuếch đại.Một
vấn đề nữa bên phát không biết bất kỳ thông tin nào của bên thu. vậy
cần một đường truyền hồi tiếp từ bên thu về bên phát. Do đó làm giảm thông
lượng của kênh truyền tăng độ phức tạp của cả bên phát thu. Hơn nữa,
trong một số ứng dụng không có đường truyền hồi tiếp.
Trong những môi trường bức xạ, phân tập không gian bằng cách sử
dụng nhiều anten đã được sử dụng rỗng rãi mang lại hiểu quả trong việc
giảm fading đa đường. Phương pháp kinh điển sử dụng nhiều anten bên
thu để kết hợp hoặc chọn lọc để thu được tín hiệu tốt nhất. Một vấn đề lớn
khi sử dụng nhiều anten bên thu là chi phí lớn, tăng kích cỡ của máy thu. Do
đó, kỹ thuật này được áp dụng đối với bên phát để cải thiện chất lượng dịch
vụ. Một trạm phát thường phục vụ hàng trăm đến hàng ngàn máy thu. đó
hiệu quả kinh tế đạt được lớn hơn so với khi áp dụng kỹ thuật này đối với
bên thu. Đó là lý do làm cho phân tập bên thu trở nên hấp dẫn.
Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM - Người đăng: nupakachi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM 9 10 829