Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng phần mềm kỹ thuật Cimatron trong thiết kế và chế tạo Cơ Khí

Được đăng lên bởi Dung Cnc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ứng dụng phần mềm kỹ thuật
Cimatron trong thiết kế và chế
tạo Cơ Khí

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

Nội Dung
1- Giới thiệu môi trường Cimatron E
2- Thiết kế bản vẽ phác 2D (sketcher)
3- Thiết kế chi tiết 3D (Part)
4- Lắp ráp (Assembly)
5- Thiết kế bản vẽ kỹ thuật (Drafting)
6- Điều khiển số (Numerial Control)
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

Nội Dung
7- Thiết kế điện cực (Electrode)
8- Tạo Catalog
9- Thiết kế khuôn mẫu (Moldbase)

Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên

...
Giáo trình học Cimatron Elite 6.0 – Biên
soạn bởi Bộ môn GCVL&DCCN
Khoa Cơ Khí - Trường ĐHBK Hà Nội
ng dụng phần mềm kỹ thuật
Cimatron trong thiết kế và chế
tạo Cơ K
Ứng dụng phần mềm kỹ thuật Cimatron trong thiết kế và chế tạo Cơ Khí - Trang 2
Ứng dụng phần mềm kỹ thuật Cimatron trong thiết kế và chế tạo Cơ Khí - Người đăng: Dung Cnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ứng dụng phần mềm kỹ thuật Cimatron trong thiết kế và chế tạo Cơ Khí 9 10 479