Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng Sap2000 trong thiết kế công trình

Được đăng lên bởi Tran Hong Nhat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ỨNG DỤNG SAP2000 TRONG
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

GV. TS : Trần Anh Bình

(1)Bộ môn Tin học Xây dựng, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Dại học Xây dựng,
Phòng 423, Nhà A1, Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
(2)Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Xây dựng RDSiC. 
, 
1

Email : anh­binh.tran@nuce.edu.vn

Ứng Dụng Tin Học Trong Thiết kế

Nội dung môn học

2

1.

Tổng quan ứng dụng tin học trong xây dựng.

2.

Ứng dụng Sap2000 hoặc Etabs trong thiết kế.

3.

Ứng Dụng Excel, AutoCad, Sap trong tự động hóa thiết
kế.

Ứng Dụng Tin Học Trong Thiết kế

Các chương
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

Tổng quan ứng dụng tin học trong xây dựng.
Các khái niệm cơ bản
Kết cấu hệ thanh
Kết cấu tấm vỏ
Bài toán thiết kế thép
Giới thiệu phần mềm Etabs
Sử dụng AutoCAD Excel trong tự động hóa thiết kế

Ứng Dụng Tin Học Trong Thiết kế

Đánh giá kết quả
1.
2.

4

Bài tập tính toán kết kết cấu trong Sap
Xử lý kết quả tính toán bằng Excel

Ứng Dụng Tin Học Trong Thiết kế

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tiếng việt
 Giáo trình Sap
 Ứng dụng tin học trong xây dựng, tập 2 : Etabs và MS Project
Tài liệu tiếng anh
 Manual và help

5

...
1
Email : anh-binh.tran@nuce.edu.vn
ỨNG DỤNG SAP2000 TRONG
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH
GV. TS : Trần Anh Bình
(1)Bộ môn Tin học y dựng, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Dại học Xây dựng,
Phòng 423, Nhà A1, Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
(2)Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Phần mềm Xây dựng RDSiC. www.RDSiC.edu.vn
, https://www.facebook.com/RdSic
Ứng dụng Sap2000 trong thiết kế công trình - Trang 2
Ứng dụng Sap2000 trong thiết kế công trình - Người đăng: Tran Hong Nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ứng dụng Sap2000 trong thiết kế công trình 9 10 571