Ktl-icon-tai-lieu

Ước lượng trong dự án phần mềm

Được đăng lên bởi oaihuong142
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA
Khoa:Côngnghệthôngtin

Quảnlýdựánphầnmềm

Ướclượng
Nhóm:

GVHD:
Th.sNgôThịNgọcThắm

1. Trần Kim Sơn
2. TrầnĐăngnhật
3.ĐặngQuangĐông
4.NguyễnQuốcDuy
5. TrầnMạnhSiển

Ước lượng
I.Kháiniệm về ước lượng
II.Các kỹ thuật ước lượng sức gia công
III.Các cách tiếp cận ước lượng

IV.Kháiniệmvềlịchbiểu
V.Ướclượngthờigianthựchiện
VI.Chiếnlượclênkếhoạch

I.Kháiniệm về ước lượng
Ướclượngdựánrấtquantrọngvàkhóbởivì:

►Ước lượngkhông phải là một ngành khoa học chính xác.
►Bảnchất của dự án là duy nhất và liên quan đến sự không chắc
chắn.

II.Cáckỹthuậtướclượngsứcgiacông
►Sứcgia công (effort):Đạilượng đo lường công sức phải bỏ ra cho
dự án. Đơn vị tính là người/tháng.

1.Kỹthuậttươngtự(Top-Down)
►Làướclượngdựatrênkinhnghiệmthựctế.

Kỹthuậttươngtự(Top-Down)
►Íttốnkém,độtincậycao.

Nhưngtrênthựctếthường là không có dữ liệu lịch sử của những dự án
tương tự.

2.Ướclượng từ dưới lên (Bottom-Up)
- Được dùng để ước lượng chi tiết của từng gói công việc, sau đó tính
tổng tất cả thì sẽ được chi phí toàn dự án.

- Kỹ thuật này cho kết quả chính xác và là kỹ thuật tốt nhất để định danh các yếutốrủiro.

- Khá tốn kém và phải có đầy đủ thông tin mới thực hiện ước lượng nhưng không phải lúc
nào dữ liệu chi tiết cũngcósẵn.

3.Môhìnhthamsố
- Sử dụng các tham số, các thuậttoántoán họcđểước lượng tổng quát cho dựán.

-Ưuđiểm của kỹ thuật này là dùng chung với các kỹ thuật và phương
pháp khác.
-Nếumô hình được tinh chỉnh và được thẩm định một cách đúngđắnthìđộtincậycao

Môhìnhthamsố
-Nhượcđiểm là mô hình có thể không chính xác nếu không được tinh
chỉnh và thẩm định đúng đắn.

-Khôngthíchhợpvớidựánmới

4.Ước lượng theo sự phân phối sức gia công
-Kỹthuật này dùng phần trăm của các pha (kinh nghiệm) trong dự án để ước lượng.

III.Cáccáchtiếpcậnướclượng
1.Historicaldata(Dữliệulịchsử)
Vớicácdựánthànhcông,trưởngdựánnênghinhậncácướclượngthậttếvàdựki
ến,cácđặctrưng,trìnhđộvàkỹnăngngườithựchiệncáccôngviệccủadựán

-Khinhận một dự án mới có các công việc giống dự án cũ thì trưởng dự án
nên tham khảo các ước lượng cũ này trước khi quyết định các ước lượng
cho dự án mới.

2.Tươngtựnhưcôngviệckháctrongcùngmộtdựán

Khidựáncómộtsốkếtquảbanđầu,nghĩalàcómộtvàicôngviệcđãhoànthànhxong
,trưởngdựánnênduyệtxemtrongdựáncócôngviệcnào(chưalàm)tươngtựnhưc
áccôngviệcđãlàmxongnàykhông.

3.Tưvấntừchuyêngia
Kỹthuậtnàyđánhgiánhữngđiểmkhácnhaugiữacácdựántrongquákhứvàdựán
mới,nhữngdựánduynhấtkhikhôngcódữliệulịchsửnào.

-Kỹthuật này có hạn chế là các chuyên gia khác nhau có thể đưa ra cá...
cl ngƯớ ượ
TR NG I H C TR N I NGH AƯỜ ĐẠ ĐẠ Ĩ
Khoa:Côngngh thôngtin
Qu nlýd ánph nm m
GVHD:
Nhóm:
1. Tr n Kim S n ơ
2. Tr n ngnh t Đă
5. Tr nM nhSi n
Th.sNgôTh Ng cTh m
3. ngQuang ôngĐặ Đ
4.Nguy nQu cDuy
Ước lượng trong dự án phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ước lượng trong dự án phần mềm - Người đăng: oaihuong142
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Ước lượng trong dự án phần mềm 9 10 125