Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề bảo mật trên Internet

Được đăng lên bởi manguyenphuongthao95
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
OpenStax-CNX module: m30076

1

Vấn đề về bảo mật trên mạng
Internet∗
Ths. Đỗ Ngọc Minh
This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the
Creative Commons Attribution License 3.0†

Tóm tắt nội dung
Phần này trình bày về vấn đề bảo mật trên Internet, khái niệm về website được bảo vệ, chứng nhận
số, mã hóa, nguy cơ virus và các gian lận trên Internet

1 Thế nào là một website được bảo vệ (phải có đăng ký và mật khẩu truy cập)
1.1 Thế nào là một website được bảo vệ?
• Một website được bảo vệ là một website chỉ cho phép truy nhập có giới hạn, muốn sử dụng các dịch
vụ hoặc xem thông tin, phải đăng nhập bằng tên và mật khẩu. Nếu bạn không được cấp quyền hoặc
bạn đã được cấp tên đăng nhập nhưng mật khẩu gõ vào không chính xác thì bạn sẽ không thể truy
nhập được nội dung của website đó.
• Rất nhiều công ty hoặc cơ quan tổ chức sử dụng cách này để cho phép thông tin có thể được phân phối
rộng rãi, nhưng là phân phối cho đúng các đối tượng quan tâm hoặc các đối tượng trong ngành. Các
ví dụ khác là những website của các công ty thương mại muốn bán các thông tin, website của các tổng
công ty mà chỉ cho phép các công ty thành viên truy xuất, người ngoài không được truy xuất vào...

2 Tìm hiểu về chứng nhận số
2.1 Chứng nhận số là gì?
• Chứng nhận số được sử dụng để mã hoá các thông tin và truyền đi trên Internet. Một chứng nhận số
có thể sử dụng để tạo ra một chữ ký số cho một email, chữ ký này đảm bảo việc nhận biết người gửi,
nó cũng đảm bảo nội dung thư không bị xem hoặc thay đổi trái phép trong khi nó được truyền đi.
• Chứng nhận số có thể mua tại một tổ chức có chức năng chứng thực ví dụ như  , ở
đó sẽ có các hệ thống chứng thực thông tin cho bạn.
• Các chứng nhận số thường được sử dụng bởi các website mua bán hàng trên Internet hoặc các trang
cho phép thu nhận thông tin cá nhân người dùng nhằm mã hoá các thông tin về tài khoản của bạn
sao cho chúng không bị thâm nhập khi truyền qua mạng Internet. Ví dụ bạn có thể truy xuất vào địa
chỉ  , là trang web đã được sử dụng chứng nhận số. Sau đó, để xem thông tin
∗ Version

1.1: Jul 22, 2009 1:37 am -0500

† 
1 
2 OpenStax-CNX module: m30076

2

về chứng nhận số, bạn có thể nhấn chuột vào biểu tượng chiếc khóa ở trên thanh trạng thái của trình
duyệt, bạn có thể thấy được các thông tin như sau:

Figure 1: Thông tin về chứng nhận số của website h...
OpenStax-CNX module: m30076 1
Vấn đề về bảo mật trên mạng
Internet
Ths. Đỗ Ngọc Minh
This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the
Creative Commons Attribution License 3.0
Tóm tắt nội dung
Phần này trình bày về vấn đề bảo mật trên Internet, khái niệm về website được bảo vệ, chứng nhận
số, hóa, nguy virus và các gian lận trên Internet
1 Thế nào một website được bảo v (phải đăng và mật khẩu truy cập)
1.1 Thế nào một website được bảo vệ?
Một website được bảo v một website chỉ cho phép truy nhập giới hạn, muốn sử dụng các dịch
vụ hoặc xem thông tin, phải đăng nhập bằng tên và mật khẩu. Nếu bạn không được cấp quyền hoặc
bạn đã được cấp tên đăng nhập nhưng mật khẩu vào không chính xác thì bạn sẽ không thể truy
nhập được nội dung của website đó.
Rất nhiều công ty hoặc quan tổ chức sử dụng cách y để cho phép thông tin thể được phân phối
rộng rãi, nhưng phân phối cho đúng các đối tượng quan tâm hoặc các đối tượng trong ngành. Các
dụ khác những website của các công ty thương mại muốn bán các thông tin, website của các tổng
công ty chỉ cho phép các công ty thành viên truy xuất, người ngoài không được truy xuất vào...
2 Tìm hiểu v chứng nhận số
2.1 Chứng nhận số gì?
Chứng nhận số được sử dụng để hoá các thông tin và truyền đi trên Internet. Một chứng nhận số
thể sử dụng để tạo ra một chữ số cho một email, chữ này đảm bảo việc nhận biết người gửi,
cũng đảm bảo nội dung thư không bị xem hoặc thay đổi trái phép trong khi được truyền đi.
Chứng nhận số thể mua tại một tổ chức chức năng chứng thực dụ như www.verisign.com
1
,
đó sẽ các hệ thống chứng thực thông tin cho bạn.
Các chứng nhận số thường được sử dụng bởi các website mua bán hàng trên Internet hoặc các trang
cho phép thu nhận thông tin nhân người dùng nhằm hoá các thông tin về tài khoản của bạn
sao cho chúng không bị thâm nhập khi truyền qua mạng Internet. dụ bạn thể truy xuất vào địa
chỉ https://mail.yahoo.com
2
, trang web đã được sử dụng chứng nhận số. Sau đó, để xem thông tin
Version 1.1: Jul 22, 2009 1:37 am -0500
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
1
http://www.verisign.com/
2
https://mail.yahoo.com/
http://cnx.org/content/m30076/1.1/
Vấn đề bảo mật trên Internet - Trang 2
Vấn đề bảo mật trên Internet - Người đăng: manguyenphuongthao95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vấn đề bảo mật trên Internet 9 10 142