Ktl-icon-tai-lieu

VẬN DỤNG TÍNH NĂNG NHÓM CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CHIA SẺ THÔNG TIN THEO ĐƠN VỊ LỚP HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH HỌC TẬP

Được đăng lên bởi dovandu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 595 lần   |   Lượt tải: 7 lần
VẬN DỤNG TÍNH NĂNG NHÓM CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CHIA SẺ
THÔNG TIN THEO ĐƠN VỊ LỚP HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH HỌC TẬP
Tác giả: Thạc sĩ Đỗ Văn Dư
Đơn vị: Khoa Tự nhiên
1. Đặt vấn đề
Facebook là một mạng xã hội có sức lan tỏa thông tin rất nhanh, vì vậy mà sức
ảnh hưởng của nó cũng có tốc độ tương tự. Nếu có một chia sẻ hay thì Facebook là
một lựa chọn tuyệt vời, nếu có một thông tin không đúng sự thật, chia sẻ không đúng
nơi đúng chỗ thì hậu quả khi sử dụng Facebook (FB) so với các công cụ khác là một
điều vô cùng nghiêm trọng.
FB đã đưa tính năng Nhóm vào hoạt động, tính năng này trợ giúp cư dân mạng
có thể xây dựng một nhóm và chọn khả năng chia sẻ thông tin với các thành viên trong
nhóm hay là chia sẻ thông tin với tất cả các thành viên gọi là bạn.
Hiện nay, phần lớn giảng viên (GV) và sinh viên (SV) sử dụng mạng xã hội,
Facebook là một mạng phổ biến nhất. Với tính phổ cập của mạng xã hội, vấn đề đặt ra
GV&SV làm thế nào để có thể linh hoạt vận dụng nhóm của mạng xã hội FB để phục
vụ lợi ích của giáo dục ngoài giờ trên lớp. Để giải quyết vấn đề này, tôi trình bày bài
viết “Vận dụng tính năng nhóm của mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin theo đơn
vị lớp hướng tới mục đích học tập” để có thể chia sẻ kinh nghiệm với thầy cô giáo và
các em SV về cách thức trong việc sử dụng tính năng nhóm trên FB phục vụ học tập,
nghiên cứu.
2. Giải quyết vấn đề
Nhóm: Tập hợp gồm một số ít người hoặc sự vật được hình thành theo những nguyên
tắc nhất định.
Nhóm học tập trong trường học: Trong hoạt động của trường học có nhiều hoạt
động liên quan tới nhóm: Tổ chức một đơn vị lớp học; Tổ chức nhóm, thực hiện nội
dung học tập theo một số phương pháp dạy học (Phương pháp dạy học theo dự án,
phương pháp dạy học hợp tác,…,).
Trong mỗi nhóm học tập trong trường học GV&SV thường có các hoạt động sau:
+ Chia sẻ thông tin
+ Phát biểu ý kiến
+ Khảo sát qua nhóm
+ Định hướng hoạt động của nhóm.
Nhóm trong Facebook: Tập hợp các cư dân mạng được hình thành phục vụ một mục
đích nào đó. Khi một nhóm được hình thành, chế độ thiết đặt mặc định của nhóm là

mọi thành viên có thể chia sẻ và thông tin lưu hành nội bộ trong nhóm. Ngoài ra, nhóm
trưởng còn có đặc quyền thiết đặt chế độ chia sẻ thông tin cho mọi người là bạn (H1).

H 1: Nhóm các cư dân mạng FB

Một số thao tác với nhóm trên Facebook
Để thực hiện một số thao tác với nhóm trên Facebook, bước đầu tiên chúng ta
phải đăng nhập với tài khoản hoạt động tại trang  và mỗi một
nhóm được đặc trưng bởi một tên (Vd: Tin_K34_CDSPND...
VẬN DỤNG TÍNH NĂNG NHÓM CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CHIA SẺ
THÔNG TIN THEO ĐƠN VỊ LỚP HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH HỌC TẬP
Tác giả: Thạc sĩ Đỗ Văn Dư
Đơn vị: Khoa Tự nhiên
1. Đặt vấn đề
Facebook một mạng xã hội có sức lan tỏa thông tin rất nhanh, vì vậy mà sức
ảnh hưởng của cũng tốc độ tương tự. Nếu một chia sẻ hay thì Facebook
một lựa chọn tuyệt vời, nếu một thông tin không đúng sự thật, chia sẻ không đúng
nơi đúng chỗ thì hậu quả khi sử dụng Facebook (FB) so với các công cụ khác một
điều vô cùng nghiêm trọng.
FB đã đưa tính năng Nhóm vào hoạt động, tính năng này trợ giúp dân mạng
có thể xây dựng một nhóm và chọn khả năng chia sẻ thông tin với các thành viên trong
nhóm hay là chia sẻ thông tin với tất cả các thành viên gọi là bạn.
Hiện nay, phần ln giảng viên (GV) sinh viên (SV) sử dụng mạng hội,
Facebook là một mạng phổ biến nhất. Với tính phổ cập của mạng xã hội, vấn đề đặt ra
GV&SV làm thếo để thể linh hoạt vận dụng nhóm của mạng hội FB để phục
vụ lợi ích của giáo dục ngoài giờ trên lớp. Để giải quyết vấn đề này, tôi trình y bài
viết “Vận dụng tính năng nhóm của mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin theo đơn
vị lớp hướng tới mục đích học tập” đểthể chia sẻ kinh nghiệm với thầy cô giáo
các em SV về cách thức trong việc sử dụng tính năng nhóm trên FB phục vụ học tập,
nghiên cứu.
2. Giải quyết vấn đề
Nhóm: Tập hợp gồm một số ít người hoặc sự vật được hình thành theo những nguyên
tắc nhất định.
Nhóm học tập trong trường học: Trong hoạt động của trường học nhiều hoạt
động liên quan tới nhóm: Tổ chức một đơn vị lớp học; Tổ chức nhóm, thực hiện nội
dung học tập theo một số phương pháp dạy học (Phương pháp dạy học theo dự án,
phương pháp dạy học hợp tác,…,).
Trong mỗi nm học tập trong trường học GV&SV thường có các hoạt động sau:
+ Chia sẻ thông tin
+ Phát biểu ý kiến
+ Khảo sát qua nhóm
+ Định hướng hoạt động của nhóm.
Nhóm trong Facebook: Tập hợp các dân mạng được hình thành phục vụ một mục
đích nào đó. Khi một nhóm được hình thành, chế độ thiết đặt mặc định của nhóm
VẬN DỤNG TÍNH NĂNG NHÓM CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CHIA SẺ THÔNG TIN THEO ĐƠN VỊ LỚP HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH HỌC TẬP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬN DỤNG TÍNH NĂNG NHÓM CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CHIA SẺ THÔNG TIN THEO ĐƠN VỊ LỚP HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH HỌC TẬP - Người đăng: dovandu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
VẬN DỤNG TÍNH NĂNG NHÓM CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CHIA SẺ THÔNG TIN THEO ĐƠN VỊ LỚP HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH HỌC TẬP 9 10 333