Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ autoCAD cơ bản

Được đăng lên bởi nguyenlong13988
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1483 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Các lệnh thiết lập bản vẽ

Các lệnh thiết lập bản vẽ
Bởi:
Công Ty tin học Hài Hòa

Lệnh NEW
Khởi tạo một bản vẽ mới
- Trên thanh công cụ, chọn
Từ File menu, chọn New
- Tại dòng lệnh, nhập New
AutoCAD hiển thị hộp hội thoại Create New Drawing

Khai báo cho 1 bản vẽ mới

1/19

Các lệnh thiết lập bản vẽ

Start from Scratch
Nếu bạn muốn bắt đầu bản vẽ dựa trên default English hoặc metric settings, chọn Start
from Scratch.
Trên hộp thoại hình 1 nếu ta chọn
rồi bấm phím OK thì các kích
thước trong bản vẽ sẽ được lấy theo chuẩn Anh Mỹ (inches, feet...). Nếu chọn
thì các kích thước sẽ được tính theo hệ SI mét, cm, mm...

Khi muốn tạo một bản vẽ mới từ các mẫu định sẵn có thể chọn
lúc này hộp thoại
hình 1 sẽ chuyển thành hộp thoại hình 2. Từ đây ta có thể chọn một trong các dạng mẫu
định sẵn để làm nền cho bản vẽ sắp thực hiện. Số lượng mẫu có sẵn của AutoCAD 2002
có khá nhiều (trên 60 mẫu). Các mẫu được thiết kế để đáp ứng cho nhiều tiêu chuẩn
khác nhau, tuy nhiên nếu các mẫu này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu bản vẽ cần có, người
sử dụng có thể tự tạo ra các mẫu mới và sử dụng chúng bình đẳng với các mẫu của
AutoCAD .

Khai báo 1 bản vẽ mới từ Template

Use a Wizard
2/19

Các lệnh thiết lập bản vẽ

Nếu bạn muốn thiết lập bản vẽ bằng cách dùng hộp hội thoại, hãy chọn Use a Wizard.
Bạn có thể chọn Quick Setuphoặc Advanced Setuptại Select a Wizard Quick Setup.
Chọn Quick Setupthiết lập vùng bản vẽ (Xem lệnh Limits), thay đổi các đơn vị dài có
độ chính xác theo ý muốn (Xem lệnh Units) Advanced Setup. Chọn Advanced Setupđể
thiết lập vùng bản vẽ (Xem lệnh Limits), thay đổi đơn vị dài (Xem lệnh Units), đơn vị
góc, hướng của góc và bạn cũng có thể thiết lập nét đặc trưng của một bản vẽ cơ sở.
Use a Template
Nếu bạn bắt đầu một bản vẽ dựa trên bản vẽ cơ sở, chọn Use a Template.
Tại Select a Template chọn tệp .dwt. Bản vẽ này sẽ thiết lập cho bản vẽ mới của bạn các
thông số mà nó đã có sẵn như các lớp (layers), các kiểu đường kích thước (dimension
styles), vùng nhìn (views).
Instructions
Chọn Instructionsđể xem phương thức bắt đầu một bản vẽ mới.

Lệnh OPEN
Mở tệp bản vẽ hiện có
- Trên thanh công cụ, chọn
Từ File menu, chọn Open
- Tại dòng lệnh, nhập Open
Nếu bản vẽ hiện tại không được ghi vào đĩa, AutoCAD sẽ hiển thị một hộp hội thoại
Select File, do đó bạn có thể ghi bản vẽ hiện tại trước khi mở bản vẽ mới.

3/19

Các lệnh thiết lập bản vẽ

Mở File trong AUTOCAD 2002

Để mở một tập tin đã có sẵn :
Bạn chọn tên thư mục và tên tập tin tại cửa sổ Look in hoặc nhập đường dẫn th...
Các lệnh thiết lập bản vẽ
Bởi:
Công Ty tin học Hài Hòa
Lệnh NEW
Khởi tạo một bản vẽ mới
- Trên thanh công cụ, chọn
Từ File menu, chọn New
- Tại dòng lệnh, nhập New
AutoCAD hiển thị hộp hội thoại Create New Drawing
Khai báo cho 1 bản vẽ mới
Các lệnh thiết lập bản vẽ
1/19
Vẽ autoCAD cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ autoCAD cơ bản - Người đăng: nguyenlong13988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Vẽ autoCAD cơ bản 9 10 587