Ktl-icon-tai-lieu

Verilog

Được đăng lên bởi Đời Phiêu Du
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Verilog là một trong hai ngôn ngữ mô tả phần cứng chính (gồm VHDL và
Verilog HDL) được người thiết kế phần cứng sử dụng để mô tả, thiết kế các hệ
thống số, ví dụ như máy tính hay linh kiện điện tử.
Verilog dễ học và dễ sử dụng hơn VHDL. Verilog được chuẩn hoá theo chuẩn
IEEE vào năm 1995 và 2001. Verilog rất giống ngôn ngữ C và được giới chuyên
môn nghiên cứu, sử dụng nhiều.
Verilog HDL có thể được sử dụng để thiết kế hệ thống số ở nhiều mức khác nhau,
ví dụ ở mức cao như các mô hình đặc trưng đến các mức thấp như mô hình bố trí
dây, điện trở, transistor trên một mạch tích hợp; mô tả các cổng logic, flip_flop
trong hệ thống số; mô tả thanh ghi và sự di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi (RTL
- Register Transfer Level).

Tại sao sử dụng Verilog HDL ?
Hệ thống số là một hệ thống phức tạp bậc cao. Ở cấp độ chi tiết nhất, chúng có thể
bao gồm hàng nghìn thành phần như: các transistor hoặc các cổng logic, cho nên
với hệ thống số lớn, thiết kế ở mức cổng không còn sử dụng nữa. Qua nhiều thập
kỷ, giản đồ logic của các thiết kế logic cũng không còn nhiều nữa. Ngày nay, sự
phức tạp của phần cứng đã tăng lên ở một mức độ mà giản đồ của cổng logic hầu
như vô ích khi nó chỉ biểu diễn một mạng lưới phức tạp các liên kết không theo
chức năng của thiết kế. Từ những năm 1970, các kỹ sư điện và máy tính đổi hướng
theo ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL). Hai ngôn ngữ mô tả phần cứng nổi bật
trong kỹ thuật là Verilog và VHDL nhưng những nhà thiết kế công nghệ thích sử
dụng Verilog hơn.
Verilog cho phép các nhà thiết kế logic thiết kế và mô tả hệ thống số ở nhiều mức
độ khác nhau và có sự hỗ trợ từ các công cụ thiết kế bằng máy tính để giúp cho
việc xử lý thiết kế ở những mức độ khác nhau.
Cách sử dụng cơ bản của Verilog HDL trong thiết kế mạch tích hợp là mô phỏng
thiết kế và tạo mẫu trên FPGA trước khi chuyển sang sản xuất. Mục tiêu của
Verilog không phải tạo ra những chip VLSI mà sử dụng Verilog để mô tả một cách
chính xác chức năng của bất kỳ hệ thống số nào và nạp chương trình tạo mẫu lên
FPGA, ví dụ như máy tính, các bộ vi xử lý,… tuy tốc độ chậm và lãng phí diện
tích hơn. Những thiết kế mức thấp hơn trong Verilog được thực hiện trên VLSI để
đạt đến tốc độ cực đại và có diện tích cực tiểu. Tuy nhiên sử dụng thiết kế dùng

Verilog trên FPGA sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian thiết kế.
Qui ước
Các qui ước gần với ngôn ngữ lập trình C. Lời giải thích được đặt ở cuối câu bởi
dấu “//” hay kí hiệu /* . . . */. Các từ khóa được dành riêng và tất cả ký tự là chữ
thường. Ngôn ngữ phâ...
Verilog là một trong hai ngôn ngữ mô tả phần cứng chính (gồm VHDL và
Verilog HDL) được người thiết kế phần cứng sử dụng để mô tả, thiết kế các hệ
thống số, ví dụ như máy tính hay linh kiện điện tử.
Verilog dễ học và dễ sử dụng hơn VHDL. Verilog được chuẩn hoá theo chuẩn
IEEE vào năm 1995 và 2001. Verilog rất giống ngôn ngữ C và được giới chuyên
môn nghiên cứu, sử dụng nhiều.
Verilog HDL có thể được sử dụng để thiết kế hệ thống số ở nhiều mức khác nhau,
ví dụ ở mức cao như các mô hình đặc trưng đến các mức thấp như mô hình bố trí
dây, điện trở, transistor trên một mạch tích hợp; mô tả các cổng logic, flip_flop
trong hệ thống số; mô tả thanh ghi và sự di chuyển dữ liệu giữa các thanh ghi (RTL
- Register Transfer Level).
Tại sao sử dụng Verilog HDL ?
Hệ thống số là một hệ thống phức tạp bậc cao. Ở cấp độ chi tiết nhất, chúng có thể
bao gồm hàng nghìn thành phần như: các transistor hoặc các cổng logic, cho nên
với hệ thống số lớn, thiết kế ở mức cổng không còn sử dụng nữa. Qua nhiều thập
kỷ, giản đồ logic của các thiết kế logic cũng không còn nhiều nữa. Ngày nay, sự
phức tạp của phần cứng đã tăng lên ở một mức độ mà giản đồ của cổng logic hầu
như vô ích khi nó chỉ biểu diễn một mạng lưới phức tạp các liên kết không theo
chức năng của thiết kế. Từ những năm 1970, các kỹ sư điện và máy tính đổi hướng
theo ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL). Hai ngôn ngữ mô tả phần cứng nổi bật
trong kỹ thuật là Verilog và VHDL nhưng những nhà thiết kế công nghệ thích sử
dụng Verilog hơn.
Verilog cho phép các nhà thiết kế logic thiết kế và mô tả hệ thống số ở nhiều mức
độ khác nhau và có sự hỗ trợ từ các công cụ thiết kế bằng máy tính để giúp cho
việc xử lý thiết kế ở những mức độ khác nhau.
Cách sử dụng cơ bản của Verilog HDL trong thiết kế mạch tích hợp là mô phỏng
thiết kế và tạo mẫu trên FPGA trước khi chuyển sang sản xuất. Mục tiêu của
Verilog không phải tạo ra những chip VLSI mà sử dụng Verilog để mô tả một cách
chính xác chức năng của bất kỳ hệ thống số nào và nạp chương trình tạo mẫu lên
FPGA, ví dụ như máy tính, các bộ vi xử lý,… tuy tốc độ chậm và lãng phí diện
tích hơn. Những thiết kế mức thấp hơn trong Verilog được thực hiện trên VLSI để
đạt đến tốc độ cực đại và có diện tích cực tiểu. Tuy nhiên sử dụng thiết kế dùng
Verilog - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Verilog - Người đăng: Đời Phiêu Du
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Verilog 9 10 632