Ktl-icon-tai-lieu

VERSION CONTROL svn

Được đăng lên bởi Michael Cale
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/11/2015

Quản lí phiên bản (Revision Control hay Version Control) | (think (:human­being world))

(think (:human­being world))
Blog này không bàn về công nghệ, kinh
doanh hay chính sách – mà bàn về con
người và sự phát triển

Quản lí phiên bản (Revision Control hay Version Control)
Posted on 

2012/06/14 by 

Hoàng Minh Thắng

(Lưu ý:
Đây là một bài viết giới thiệu chung nhất về quản lí phiên bản.
Bài viết hướng đến đông đảo người đọc: bạn không bắt buộc phải biết về CNTT để hiểu bài viết này.
Bạn không bắt buộc phải đọc hết ngay bài viết mà có thể lướt qua các chủ đề mình quan tâm. Cuối bài có phần tổng kết cho những ai muốn có kết
luận nhanh.
Những ai muốn tìm hiểu sâu hơn nên tiếp cận các tài liệu tiếng Anh với mục “Đọc thêm” ở cuối bài.)

Quản lí phiên bản là gì? Nó có cần thiết không? Nó có khó học không?
Có vẻ như Quản lí phiên bản (Revision Control/Version Control) không mấy phổ biến ở Việt Nam, phải chăng đây là một thứ rất hi­tech, làm những
công việc hết sức phức tạp và cao siêu? Ai đó có thể thốt lên: cả đời tôi chưa bao giờ động đến thứ đó! Vậy liệu rằng Quản lí phiên bản có phải là việc
riêng của lập trình viên? Hãy thử cùng nhau xem một vài ví dụ:

Các phiên bản (Versions/Revisions)
Có nhiều phiên bản khác nhau của cùng một đối tượng là một nhu cầu hết sức tự nhiên. Chúng ta sẽ muốn giữ mỗi trạng thái khác nhau đó để mang ra
dùng cho từng thời điểm cụ thể. Lục tìm trong máy mỗi người có thể thấy những tên file (các “phiên bản”) đại loại như:
diễn­văn­tẻ­nhạt_2010.txt
diễn­văn­tẻ­nhạt_2011.txt
diễn­văn­tẻ­nhạt_2012.txt
thư­tình_gửi­Đào.odt
thư­tình_gửi­Lê.odt
thư­tình_gửi­Mận.odt 
bản­thiết­kế_đang­tốt.svg
bản­thiết­kế_thử­nghiệm.svg
Cách quản lí đơn giản ở trên vẫn thường được chúng ta thực hiện dễ dàng bằng thao tác File ­> Save As... trong các chương trình máy tính.

Ghi lại sửa đổi
Đây là một chức năng thường được sử dụng và sẵn có trong các bộ phần mềm văn phòng như LibreOffice, OpenOfice, GoogleDocs… trong đó người
dùng có thể bật chế độ xem những thay đổi mà mình (và người khác) đã làm ngay trên file đó. Chức năng này cũng quen thuộc với những ai hay viết
blog bằng WordPress, hay viết/sửa bài trên một trang Wiki bất kì.
Có thể thấy, quản lí phiên bản là một việc làm hết sức gần gũi, và vẫn đang được áp dụng rộng rãi không chỉ trong lập trình. Tuy nhiên, cùng với thời
gian, khi khối lượng các công việc tăng lên về quy mô và độ phức tạp thì yêu cầu về quản lí phiên bản cũng cao hơn. Đó là lí do ra đời các công cụ phục
vụ việc quản lí cá...
6/11/2015 Qunlíphnbn(RevisionControlhayVersionControl)|(think(:humanbeingworld))
http://programmable.banphim.net/revisioncontrol/ 1/4
Quảnlíphiênbản(RevisionControlhayVersionControl)
Postedon 2012/06/14by HoàngMinhThắng
(Lưuý:
Đâylàmtbàiviếtgiithiuchungnhtvqunlíphiênbn.
Bàiviếthưngđếnđôngđongườiđc:bnkhôngbtbucphibiếtvCNTTđhiubàiviếtnày.
Bnkhôngbtb ucphiđchếtngaybàiviếtmàcóthlướtquacácchđmìnhquantâm.Cuibàicóphntngkếtchonhngaimuncókết
lunnhanh.
NhngaimuntìmhiusâuhơnnêntiếpcncáctàiliutiếngAnhvimc“Đcthêm”cuibài.)
Qunlíphiênbnlàgì?Nócócnthiếtkhông?Nócókhóhckhông?
vnhưQunlíphiênbn(RevisionControl/VersionControl)khôngmyphbiếnVitNam,phichăngđâylàmtthrthitech,làmnhng
côngvichếtscphctpvàcaosiêu?Aiđócóththtlên:cđiichưabaogiđngđếnthđó!VyliurngQunlíphiênbncóphilàvic
riêngcalptrìnhviên?Hãythcùngnhauxemmtvàivíd:
Cácphiênbản(Versions/Revisions)
nhiuphiênbnkhácnhaucacùngmtđitưnglàmtnhucuhếtsctnhiên.Chúngtasmungimitrngtháikhácnhauđóđmangra
dùngchotngthiđimcth.Lctìmtrongmáymingưicóththynhngnfile(các“phiênbn” )điloinhư:
dinvăntnht_2010.txt
dinvăntnht_2011.txt
dinvăntnht_2012.txt
thưtình_giĐào.odt
thưtình_gi.odt
thưtình_giMn.odt
bnthiếtkế_đangtt.svg
bnthiếtkế_thnghim.svg
CáchqunlíđơngintrênvnthườngđượcchúngtathchinddàngbngthaotácFile>SaveAs...trongcácchươngtrìnhmáytính.
Ghilạisửađổi
ĐâylàmtchcnăngthườngđượcsdngvàsncótrongcácbphnmmvănphòngnhưLibreOffice,OpenOfice,GoogleDocstrongđóngười
dùngcóthbtchếđxemnhngthayđimàmình(vàngưikhác)đãlàmngaytrênfileđó.Chcnăngnàycũngquenthucvinhngaihayviết
blogb ngWordPress,hayviết/sabàitrênmttrangWikibtkì.
t hthy,qunlíphiênbnlàmtviclàmhếtscgngũi,vàvnđangđượcápdngrngrãikhôngchtronglptrình.Tuynhiên,cùngvithi
gian,khikhilượngcáccôngvictănglênvquymôvàđphctpthìyêucuvqunlíphiênbncũngcaohơn.Đólàlídorađicáccôngcphc
vvicqunlícácphiênbnmtcáchhoànchnh,gilàcác“HthngQunlíphiênbn”(Revision/VersionControlSystem).Chúngđưcngdng
nhiunhttrongvicqunlímãngunvàqunlítàiliu.
HthngQunlíphiênbn(Revision/VersionControlSystem)
Chứcnăng
CácHthngQunlíphiênbn(sauđâygilàRCS)cungcpđngthib achcnăngquantr ngnht:
Chcnăngphchi:chophépkhôiphctrngtháitrưckhipháthinracólitrongmtthaotácsađiđãlàm.
Chcnăngđngb:chophépnhiungưicùngsamt/mttphpfilecùnglúcvìcácthaotácsađigâyxungđtcóthđượcpháthinvàgii
quyếtsauđó.
Ghililchs:ghilicácthôngtincnthiếtcatngsađimt,nhưtácgi,thigian,cácghichúgiitrìnhthao tácthayđiđóv.v…
ChúngtacùngtìmhiuchitiếthơnvcácRCS:
(think(:humanbeingworld))
Blognàykhôngbànvcôngngh,kinh
doanhhaychínhsách–màbànvcon
ngưivàspháttrin
VERSION CONTROL svn - Trang 2
VERSION CONTROL svn - Người đăng: Michael Cale
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
VERSION CONTROL svn 9 10 388