Ktl-icon-tai-lieu

vi mạch số

Được đăng lên bởi Chuột Mickey
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2046 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
------oOo-----

THỰC HÀNH
THIẾT KẾ MẠCH SỐ VỚI HDL

TP.HCM, 9-2009

Giới thiệu
Bộ tài liệu thực hành thiết kết mạch số với HDL được soạn thảo nhằm mục đích hỗ
trợ các bạn sinh viên trong việc tiếp xúc với ngôn ngữ đặc tả phần cứng. Mà cụ thể là hỗ
trợ cho môn học thiết kết mạch số với HDL.
Tài liệu này bao gồm 9 bài, tương ứng với 9 buổi. Nội dung chu yếu hướng đến
việc học tư duy thiết kết phần cứng. Giúp sinh viên luyện tập các kỹ năng lập trình với
Verilog, mô phỏng trên Model Sim hay trực tiếp trên board DE2.
Mặc dù rất cố gắng để nhưng cũng không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy rất
mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía bạn đọc hoặc các bạn sinh viên.
Chân thành cảm ơn!
TP.HCM, ngày 27tháng 9 năm 2009

Mục lục

Buổi 1.
Tổng quan về các phần mềm thiết kế trên FPGA ....................................... 7
I. Giới thiệu Board DE2 của Altera ............................................................................. 7
1.
Giới thiệu .......................................................................................................... 7
2.
Thành phần ....................................................................................................... 7
3.
Một vài ứng dụng của board DE2 .................................................................... 8
II. Cách cài đặt Quartus II 8.0 và Nios II ..................................................................... 9
1.
Giới thiệu .......................................................................................................... 9
2.
Cài đặt ............................................................................................................. 10
III. Cách nạp chương trình cho Quartus II 8.0: ............................................................ 13
1.
Tạo 1 project: .................................................................................................. 13
2.
Viết chương trình và biên dịch: ...................................................................... 17
3.
Tạo file mô phỏng (simulate) và bắt đầu simulate ......................................... 22
4.
Cấu hình chân và nạp lên board...................................................................... 30
Buổi 2.
Mạch tổ hợp và mạch tuần tự...................................................................... 40
I. Giới thiệu .................................................................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
------oOo-----
THỰC HÀNH
THIẾT KẾ MẠCH SỐ VỚI HDL
TP.HCM, 9-2009
vi mạch số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi mạch số - Người đăng: Chuột Mickey
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
vi mạch số 9 10 663