Ktl-icon-tai-lieu

Vị trí của mạch VRM trên Mainboard

Được đăng lên bởi muoivtt
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vị trí của mạch VRM trên Mainboard

VRM là gì? – VRM là (Vol Regu Module – Modun ổn áp) –
Mạch ổn áp nguồn cho CPU
- Mạch VRM (ổn áp nguồn cho CPU) thường nằm bên cạnh
Socket của CPU, mạch bao gồm các thành phần:
- IC dao động (hay còn gọi là IC điều xung – lqv77)
- IC đảo pha (hay còn gọi là driver, lái xung – lqv77)
- Các đèn Mosfet
- Các cuộn dây (dễ nhận biết gồm các cuộn dây đồng to xung
quanh socket gắn CPU – lqv77)
- Các tụ lọc (to và nhiều xung quanh CPU – lqv77)
Chức năng của mạch VRM là điều khiển nguồn cấp cho CPU
được ổn định với một dòng điện tương đối lớn khoảng 8 đến 10A
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích
Mạch VRM trên Mainboard ASUS Socket 478

Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích

Mạch VRM trên Mainboard GIGABYTE Socket 775

Mạch VRM trên Mainboard GIGABYTE Socket 478

1. Sơ đồ nguyên lý của mạch VRM trên Mainboard
2.1 – Các thành phần chính của mạch VRM
- IC dao động – có chức năng tạo dao động (tạo xung PWM –
xung điều chế độ rộng) để điều khiển các cặp đèn Mosfet
hoạt động

- IC đảo pha – tách mỗi dao động ra thành 2 dao động có pha
ngược nhau
- Các đèn Mosfet – Hoạt động đóng ngắt theo tín hiệu điều
khiển của xung PWM, khi xung PWM có pha dương thì
Mosfet dẫn, khi xung PWM có pha âm thì Mosfet ngắt.
- Cuộn dây – kết hợp với tụ điện để lọc điện áp xung thành áp
một chiều DC
- Tụ điện – kết hợp với cuộn dây để lọc điện áp xung thành
áp một chiều DC
2.2 – Nguyên lý hoạt động của mạch VRM:
- Khi có điện áp Vcc cung cấp cho IC dao động (ISL 6565A)
đồng thời chân PGOOD (chân báo sự cố nguồn ATX) có
điện áp bình tuờng thì IC sẽ hoạt động, nó tạo ra các xung
PWM1, PWM2 và PWM3 để cấp cho 3 cặp đèn Mosfet
- Các xung PWM được tách ra làm hai xung có pha ngược
nhau khi đi qua IC đảo pha, sau đó hai xung ngược pha sẽ
đưa đến điều khiển chân G của các đèn Mosfet.
- Khi đèn Mosfet có xung dương điều khiển nó sẽ dẫn, có
xung âm điều khiển nó sẽ ngắt, vì vậy đèn Mosfet sẽ đóng
ngắt liên tục theo nhịp dao động của xung PWM
- Hai đèn Mosfet trên mỗi cặp sẽ đóng ngắt luân phiên, đèn
này dẫn thì đèn kia ngắt và ngược lại, tạo ra điện áp xung ở
điểm giữa.
- Sau đó điện áp xung sẽ được mạch lọc L – C lọc thành điện
áp một chiều bằng phẳng để cấp cho CPU
2.3 – Đặc điểm của mạch VRM
- Mạch biến đổi được điện áp vào từ 12V xuống khoảng 1,5V
và tăng dòng từ 2A lên khoảng 8 đến 10A
- Bản thân mạch có công suất tổn hao nhỏ chỉ chiếm khoảng
20% công suất hiệu dụng.
- Mạch có khả năng tự động điều chỉnh điện áp cấp cho CPU
thông qua tín hiệu Lo...
Vị trí của mạch VRM trên Mainboard
VRM là gì? – VRM là (Vol Regu Module – Modun ổn áp) –
Mạch ổn áp nguồn cho CPU
- Mạch VRM (ổn áp nguồn cho CPU) thường nằm bên cạnh
Socket của CPU, mạch bao gồm các thành phần:
- IC dao động (hay còn gọi là IC điều xung – lqv77)
- IC đảo pha (hay còn gọi là driver, lái xung – lqv77)
- Các đèn Mosfet
- Các cuộn dây (dễ nhận biết gồm các cuộn dây đồng to xung
quanh socket gắn CPU – lqv77)
- Các tụ lọc (to và nhiều xung quanh CPU – lqv77)
Chức năng của mạch VRM là điều khiển nguồn cấp cho CPU
được ổn định với một dòng điện tương đối lớn khoảng 8 đến 10A
Bạn đưa trỏ chuột vào sơ đồ để xem chú thích
Mạch VRM trên Mainboard ASUS Socket 478
Vị trí của mạch VRM trên Mainboard - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vị trí của mạch VRM trên Mainboard - Người đăng: muoivtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Vị trí của mạch VRM trên Mainboard 9 10 232