Ktl-icon-tai-lieu

Vi Xử Lý - Chương 2

Được đăng lên bởi Sam Nguyễn
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung môn học
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
Bộ vi xử lý Intel 8088/8086
Lập trình hợp ngữ cho 8086
Ghép nối 8086 với bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi
Các phương pháp điều khiển vào/ra dữ liệu
Các bộ vi xử lý trên thực tế

1/Chapter2

2/Chapter2

Chương 2: Bộ vi xử lý Intel 8086

1. Giới thiệu
Bộ vi xử lý hay chúng ta thường biết đến với cái tên là CPU,
là một linh kiện rất phổ biến, "bộ não" của những máy tính
ngày nay. Nhưng ít ai biết rằng con CPU đầu tiên của thế giới
đã ra đời từ cách đây 40 năm. Nó có tên là Intel 4004, do Intel
phát triển và được dùng để trang bị cho các máy tính cầm tay
lúc bấy giờ. Trải qua quá trình phát triển hơn 40 năm, ngành
công nghiệp máy tính xuất hiện thêm nhiều nhà sản xuất chip
khác như AMD, MOS, Motorola... và tạo được nhiều cột mốc
đáng nhớ như chip đầu tiên đạt xung nhịp 1GHz, chip đầu tiên
có 1 tỷ bóng bán dẫn, chip 2 nhân đầu tiên, 4 nhân...

2. Mô tả các tín hiệu

3/Chapter2

2. Mô tả các tín hiệu [2]

4/Chapter2

8086 có bus địa chỉ 20 bit, bus dữ liệu 16 bit, 3 chân
nguồn và 17 chân dùng cho các chức năng điều khiển. Tuy
nhiên, ta có thể dùng kỹ thuật ghép kênh thời gian (time
multiplexing) để cho phép một chân có nhiều chức năng nên
các chân sẽ được phân ra:
- 16 chân dữ liệu và địa chỉ (AD0 ÷ AD15): các chân này sẽ
là các đường địa chỉ trong trạng thái T1 và dữ liệu trong các
trạng thái T2 – T4.
- 4 chân địa chỉ và trạng thái
- 3 chân nguồn
- 17 chân định thì và điều khiển

2. Mô tả các tín hiệu [3]

5/Chapter2

8086 có thể hoạt động ở chế độ tối thiểu (minimum mode)
hay chế độ tối đa (maximum mode). Chế độ tối thiểu chỉ dùng
cho các hệ thống µP đơn giản còn chế độ tối đa dùng cho các
hệ thống phúc tạp hơn giao tiếp với các bộ nhớ và I/O riêng.

6/Chapter2

2. Mô tả các tín hiệu [4]

Các tín hiệu chung cho cả hai chế độ tối đa và tối thiểu:
Chân

Chức năng

Loại

AD15 ÷ AD0

Bus dữ liệu / địa chỉ

2 chiều, 3 trạng thái

A19/S6 ÷ A16/S3

Địa chỉ / trạng thái

Ngõ ra 3 trạng thái

MX

Điều khiển chế độ

Ngõ vào

RD

Điều khiển đọc

Ngõ ra 3 trạng thái

TEST

Chờ kiểm tra điều khiển

Ngõ vào

READY

Chờ trạng thái điều khiển

Ngõ vào

RESET

Reset hệ thống

Ngõ vào

NMI

Yêu cầu ngắt không thể che

Ngõ vào

INTR

Yêu cầu ngắt

Ngõ vào

CLK

Xung nhịp hệ thống

Ngõ vào

VCC

Nối nguồn +5V

Ngõ vào

GND

Nối Mass

Ngõ vào

7/Chapter2

2. Mô tả các tín hiệu [5]
Các tín hiệu chỉ dùng trong chế độ tối thiểu:
Chân

Chức năng

Loại

HOLD

Yêu cầu giữ

Ngõ vào

HLDA

Ghi nhận giữ

Ngõ vào

WR

...
1/Chapter2
Ni dung môn hcNi dung môn hc
1. Gii thiu chung v h vi x
2. B vi x lý Intel 8088/8086
3. Lp trình hp ng cho 8086
4. Ghép ni 8086 vi b nh và các thiết b ngoi vi
5. Các phương pháp điu khin vào/ra d liu
6.
Các b vi x lý trên thc tế
6.
Các b vi x lý trên thc tế
Vi Xử Lý - Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi Xử Lý - Chương 2 - Người đăng: Sam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Vi Xử Lý - Chương 2 9 10 595