Ktl-icon-tai-lieu

Vi Xử Lý - Chương 4

Được đăng lên bởi Sam Nguyễn
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 3493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1/Chapter4

Nội dung môn học
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giới thiệu chung về hệ vi xử lý
Bộ vi xử lý Intel 8088/8086
Lập trình hợp ngữ cho 8086
Ghép nối 8086 với bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi
Các phương pháp điều khiển vào/ra dữ liệu
Các bộ vi xử lý trên thực tế

2/Chapter4

4. Ghép nối với thiết bị ngoại vi
•
•
•
•

Các tín hiệu của 8086 và các mạch phụ trợ 8284, 8288
Ghép nối 8088 với bộ nhớ
Ghép nối 8086 với bộ nhớ
Ghép nối với thiết bị ngoại vi
Ghép nối nối tiếp
Giao tiếp truyền thông lập trình được 16550
Ghép nối song song
Mạch ghép nối vào ra song song lập trình được 8255A

3/Chapter4

4.1. Ghép nối nối tiếp
•
•
•
•

Các tín hiệu của 8086 và các mạch phụ trợ 8284, 8288
Ghép nối 8088 với bộ nhớ
Ghép nối 8086 với bộ nhớ
Ghép nối với thiết bị ngoại vi
Ghép nối nối tiếp

Ghép nối song song

4/Chapter4

Yêu cầu truyền tin nối tiếp
BUS dữ liệu của hệ vi xử lý được thiết kế để trao đổi dữ
liệu song song đến hoặc ra các mạch vào/ra. Theo phương
thức này , tất cả các bit của byte được trao đổi đồng thời. Tuy
nhiên trong nhiều trường hợp, người ta phải thực hiện trao
đổi thông tin nối tiếp có tốc độ chậm hơn khi:
Thiết bị vào/ra cần trao đổi dữ liệu vốn đã là vào/ra nối
tiếp.
Khoảng cách giữa hai đơn vị cần trao đổi dữ liệu tương
đối lớn.

5/Chapter4

Yêu cầu truyền tin nối tiếp [2]
Trao đổi thông tin theo phương thức truyền nối tiếp là
truyền liên tiếp từng bit một trên một đường truyền. Dữ liệu
thường được gửi theo các nhóm bit SDU (Serial Data Unit)
mà mỗi nhóm tạo thành một byte hay một từ … Các thiết bị
ngoại vi như máy vẽ modem, chuột và máy in có thể được
nối với PC qua cổng nối tiếp COM.
Việc truyền nối tiếp có một nhược điểm lớn nhất là tốc độ
bị hạn chế. Tuy nhiên do ưu điểm đã nói nên phương thức
này được sử dụng rộng rãi để truyền số liệu trong thông tin,
truyền hình, …

6/Chapter4

Tổ chức thông tin nối tiếp
Khi thực hiện truyền tin nối tiếp ta phải có mạch ghép nối
trung gian để chuyển đổi. Sơ đồ chung của mô hình truyền
tin nối tiếp như sau:

Hệ vi
xử lý

Cổng
vào/ra
song
song

Bộ
ghép
//
thành
nối
tiếp

Bộ
nối
ghép
điện

Khối ghép nối
(KGN)

7/Chapter4

Tổ chức thông tin nối tiếp [2]
Mạch ghép nối có hai chức năng:
•
Là nơi trung chuyển dữ liệu giữa các CPU với đường truyền
và tạo dạng logic số liệu gồm bộ chuyển nối tiếp thành song
song và ngược lại.
•
Biến đổi tín hiệu logic thành các tín hiệu điện thích hợp cho
quá trình trao đổi số liệu trên kênh liên lạc. Do các mức điện
áp và dòng điện của số liệu trên kênh liên lạc ít khi thích hợp
với mứ...
1/Chapter4
Ni dung môn hcNi dung môn hc
1. Gii thiu chung v h vi x
2. B vi x lý Intel 8088/8086
3. Lp trình hp ng cho 8086
4. Ghép ni 8086 vi b nh và các thiết b ngoi vi
5. Các phương pháp điu khin vào/ra d liu
6.
Các b vi x lý trên thc tế
6.
Các b vi x lý trên thc tế
Vi Xử Lý - Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi Xử Lý - Chương 4 - Người đăng: Sam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Vi Xử Lý - Chương 4 9 10 531