Ktl-icon-tai-lieu

vi xử lýdùng lm35 đo nhiệt độ

Được đăng lên bởi thangtrinh92
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 10353 lần   |   Lượt tải: 23 lần
MỞ ĐẦU
ỹ thuật vi điều khiển hiện nay rất phát triển rất mạnh mẽ, nó được ứng dụng vào
rất rất nhiều lĩnh vực từ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày(khóa số, tủ lạnh, ti vi, ...)
cho tới các lĩnh vực trong công nghiệp cũng như trong quân sự. Do có nhiều ưu điểm
như nhỏ gọn, khả năng lập trình để điều khiển theo ý muốn, giá thành thấp, có khả
năng xử lí được nhiều công việc… lên vi điều khiển trở thành linh kiện không thể
thiếu được trong các thiết bị phục vụ con người chúng ta.
AVR là một trong rất nhiều dòng vi điều khiển 8bit hiện nay. Nó được ứng dụng
rộng rãi trong lĩnh vực điều khiển ứng dụng, lĩnh vực điều khiển đo lường, lĩnh vực
điều khiển tự động, lĩnh vực điều khiển quảng cáo .v.v …
Với những kiến thức đã có được về dòng vi điều khiển AVR em đã chọn đề tài
tốt nghiêp: ”Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ sử dụng LM335”.
Mục tiêu của đề tài là kết hợp vi điều khiển AVR kết hợp với IC cảm biến nhiệt
độ thành hệ thống đo nhiệt độ .IC LM335 sẽ cảm biến nhiệt độ bên ngoài môi trường (
chuyển nhiệt độ thành tín hiệu điện áp) đưa đến vi điều khiển AVR xử lý rồi hiển thị
trên LCD 16x2.
Nội dung của đồ án chia làm 3 chương :
-, Chương 1: Tìm hiểu về một số loại cảm biến nhiệt thông dụng và LM335
-, Chương 2: Tìm hiểu về vi điều khiển AVR ,ngôn ngữ C , phần mềm WINavr và
LCD 16x2.
-, Chương 3: Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ xử dụng LM335.

1

Chương 1
Tìm hiểu về một số loại cảm biến thông dụng và LM335
Trước tiên ta cần biết cảm biến là gì: Cảm biến là thiết bị dùng để đo, đếm,
cảm nhận,…các đại lượng vật lý không điện thành các tín hiệu điện. Ví dụ: Nhiệt độ là
1 đại lượng không liên quan đến điện chúng ta phải chuyển nó về 1 đại lượng khác
( điện trở, điện áp ) để phù hợp với các cơ cấu điện tử.
Nguyên lý hoạt động của cảm biến nhiệt độ : Nhiệt độ từ môi trường sẽ được
cảm biến hấp thu, tại đây tùy theo cơ cấu của cảm biến sẽ biến đại lượng nhiệt này
thành một đại lượng điện nào đó ( điện áp, dòng điện..). Như thế một yếu tố hết sức
quan trọng đó là “ nhiệt độ môi trường cần đo” và “nhiệt độ cảm nhận của cảm biến”.
Cụ thể điều này là: Các loại cảm biến mà ta trông thấy nó đều là cái vỏ bảo vệ, phần tử
cảm biến nằm bên trong cái vỏ này ( bán dẫn, lưỡng kim….) do đó việc đo có chính
xác hay không tùy thuộc vào việc truyền nhiệt từ môi trường vào đến phần tử cảm biến
tổn thất bao nhiêu ( 1 trong những yếu tố quyết định giá cảm biến nhiệt ).
. PHÂN LOẠI CẢM BIẾN NHIỆT.
Cặp nhiệt điện ( Thermocouple ).
Nhiệt điện trở ( RTD-resitance temperature detector ) - PT100.
...
MỞ ĐẦU
ỹ thuật vi điều khiển hiện nay rất phát triển rất mạnh mẽ, nó được ứng dụng vào
rất rất nhiều lĩnh vực từ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày(khóa số, tủ lạnh, ti vi, ...)
cho tới các lĩnh vực trong công nghiệp cũng như trong quân sự. Do có nhiều ưu điểm
như nhỏ gọn, khả năng lập trình để điều khiển theo ý muốn, giá thành thấp, có khả
năng xử lí được nhiều công việc… lên vi điều khiển trở thành linh kiện không thể
thiếu được trong các thiết bị phục vụ con người chúng ta.
AVR là một trong rất nhiều dòng vi điều khiển 8bit hiện nay.được ứng dụng
rộng rãi trong lĩnh vực điều khiển ứng dụng, lĩnh vực điều khiển đo lường, lĩnh vực
điều khiển tự động, lĩnh vực điều khiển quảng cáo .v.v …
Với những kiến thức đã có được về dòng vi điều khiển AVR em đã chọn đề tài
tốt nghiêp: ”Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ sử dụng LM335”.
Mục tiêu của đề tài là kết hợp vi điều khiển AVR kết hợp với IC cảm biến nhiệt
độ thành hệ thống đo nhiệt độ .IC LM335 sẽ cảm biến nhiệt độ bên ngoài môi trường (
chuyển nhiệt độ thành tín hiệu điện áp) đưa đến vi điều khiển AVR xử lý rồi hiển thị
trên LCD 16x2.
Nội dung của đồ án chia làm 3 chương :
-, Chương 1: Tìm hiểu về một số loại cảm biến nhiệt thông dụng và LM335
-, Chương 2: Tìm hiểu về vi điều khiển AVR ,ngôn ngữ C , phần mềm WINavr và
LCD 16x2.
-, Chương 3: Thiết kế hệ thống đo nhiệt độ xử dụng LM335.
1
vi xử lýdùng lm35 đo nhiệt độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vi xử lýdùng lm35 đo nhiệt độ - Người đăng: thangtrinh92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
vi xử lýdùng lm35 đo nhiệt độ 9 10 958