Ktl-icon-tai-lieu

Vim

Được đăng lên bởi minhduongmda
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Giới thiệu chung
• Vim là tên viết tắt của Vi IMproved, một editor giống như Vi với nhiều cải tiến.
• Vi là một editor “kinh điển” trên UNIX (và khó rất ưa).
• Đa số các phiên bản Linux hiện nay đều dùng Vim thay cho Vi; ngoại lệ duy nhất là
Debian. Muốn có Vim trên Debian ta phải cài gói vim; khi đó vi sẽ là symlink đến vim.
Muốn biết ta đang dùng Vim hay Vi thì trong Vi ta gõ :ver
• Bài viết này giả sử bạn đã sử dụng Vi vài lần và biết các thao tác cơ bản trong Vi (như
khởi động, thoát, chèn, xoá) để có thể soạn thảo một tập tin đơn giản; đã biết các khái
niệm Normal mode, Insert/Replace mode, Command-line mode, substitution.
• Bài viết này giới thiệu cách dùng một số tính năng có ích trong Vim để thực hiện các
thao tác thường gặp một cách hiệu quả. Bài viết này không nhắm tới những người dùng
tương đối thành thạo, mà chỉ giới thiệu những ví dụ đơn giản và hay gặp đối với người
mới dùng Vim.

2

Sử dụng Vim một cách có hiệu quả

2.1

Khởi động

• các tùy chọn (options) của người dùng nên lưu trong $HOME/.vimrc
• trong .vimrc nên có ít nhất các dòng sau:
set nocp
set hidden
set bs=2
syntax on
set nocp – “bật” các cải tiến của Vim
set hidden – cho phép soạn thảo nhiều file cùng một lúc trên một cửa sổ
set bs=2 – cho phép dùng BackSpace một cách “thân thiện” hơn
syntax on – thêm màu mè cho vui mắt
• Ghi nhớ: những thao tác nào hay lặp lại nhiều lần, trong đa số trường hợp có thể tự động
hóa. Để sử dụng Vim cho có hiệu quả, nên:
1. làm biếng gõ: cố tránh việc làm đi làm lại một thao tác nhiều lần;
2. làm siêng đọc:
(a) thỉng thoảng đọc lướt qua các mẹo dùng Vim do những người dùng Vim đã lâu
mách. Quick start: tìm "vim tips" trên Google.
(b) Tập dùng on-line help của Vim; ví dụ :help ghi hướng dẫn chung về Vim,
:help nocp để xem nocp làm gì, etc.
(c) Xem qua các mẹo trong Vim on-line manual: gõ :help tips

1

2.2

Sử dụng Undo/Redo

• sau khi lỡ tay quậy lung tung, nếu có hối hận thì gõ u (Undo) trong Normal mode. Có
thể gõ u nhiều lần.
• Gõ u một hồi lại hối hận, muốn quay lại tình trạng trước đó thì gõ <Ctrl-R> (Redo) một
hay nhiều lần.
• Có thể dùng Undo hay Redo ngay cả sau khi ta đã ghi file lên đĩa. Nhưng sau khi thoát
ra khỏi Vim hoặc khi đã dùng :e! thì không còn Undo/Redo được nữa.

2.3

Sử dụng Visual mode

• copy/cut/paste một số dòng: trong Normal mode gõ V, di chuyển con trỏ (dùng các mũi
tên hoặc h, j, k, l) để đánh dấu các dòng cần thao tác. Sau đó dùng:
– y – ghi nhớ các dòng được tô sáng vào 1 register (copy)
– d – như trên, đồng thời xó...
1 Giới thiệu chung
Vim tên viết tắt của Vi IMproved, một editor giống như Vi với nhiều cải tiến.
Vi một editor “kinh điển” trên UNIX (và khó rất ưa).
Đa số các phiên bản Linux hiện nay đều dùng Vim thay cho Vi; ngoại lệ duy nhất
Debian. Muốn Vim trên Debian ta phải cài gói vim; khi đó vi sẽ symlink đến vim.
Muốn biết ta đang dùng Vim hay Vi thì trong Vi ta gõ :ver
Bài viết này giả sử bạn đã sử dụng Vi vài lần và biết các thao tác bản trong Vi (như
khởi động, thoát, chèn, xoá) để thể soạn thảo một tập tin đơn giản; đã biết các khái
niệm Normal mode, Insert/Replace mode, Command-line mode, substitution.
Bài viết này giới thiệu cách dùng một số tính năng ích trong Vim để thực hiện c
thao tác thường gặp một ch hiệu quả. Bài viết y không nhắm tới những người ng
tương đối thành thạo, chỉ giới thiệu những dụ đơn giản và hay gặp đối với người
mới dùng Vim.
2 Sử dụng Vim một cách hiệu quả
2.1 Khởi động
các tùy chọn (options) của người dùng nên lưu trong $HOME/.vimrc
trong .vimrc nên ít nhất các dòng sau:
set nocp
set hidden
set bs=2
syntax on
set nocp “bật” các cải tiến của Vim
set hidden cho phép soạn thảo nhiều file cùng một lúc trên một cửa sổ
set bs=2 cho phép dùng BackSpace một cách “thân thiện” hơn
syntax on thêm màu cho vui mắt
Ghi nhớ: những thao tác nào hay lặp lại nhiều lần, trong đa số trường hợp thể tự động
hóa. Để sử dụng Vim cho hiệu quả, nên:
1. làm biếng gõ: cố tránh việc làm đi làm lại một thao tác nhiều lần;
2. làm siêng đọc:
(a) thỉng thoảng đọc lướt qua các mẹo dùng Vim do những người dùng Vim đã lâu
mách. Quick start: tìm "vim tips" trên Google.
(b) Tp dùng on-line help của Vim; dụ :help ghi hướng dẫn chung v Vim,
:help nocp để xem nocp làm gì, etc.
(c) Xem qua các mẹo trong Vim on-line manual: :help tips
1
Vim - Trang 2
Vim - Người đăng: minhduongmda
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Vim 9 10 417