Ktl-icon-tai-lieu

Virus máy tính

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN

VIRUS MÁY TÍNH
(Tài liệu được sưu tầm trên Internet)

CÁC CÂU HỎI CHUNG VỂ VIRUS MÁY TÍNH
Virus máy tính là gì ?
Virus máy tính lây lan như thế nào ?
Loại file nào có thể phát tán virus ?
Virus sẽ làm gì với máy tính ?
Chúng ta có phải sợ virus không ?
Virus có thể ẩn mình trong CMOS của máy tính được không ?
Có virus BIOS không ?
Đĩa khởi động sạch là gi, và làm thế nào có thể tạo một đĩa khởi động sạch ?
Một số files bị nhiễm CIH mà không thể diệt được trong Windows ?
Tại sao 1 số virus có thể nhận diện được nhưng không diệt được với một số phần mềm
chống virus ?
Virus máy tính là gì ?
Virus máy tính là một chương trình phần mềm, xin nhấn mạnh với các bạn nó là một chương
trình, và chương trình này được thiết kế để có thể lây lan ra các file chương trình hoặc các khu
vực hệ thống của đĩa cứng hay đĩa mềm, đặc điểm đặc trưng của chúng là khả năng tự nhân
bản.Virus luôn luôn có thể tự mình làm mọi việc mà không cần có sự cho phép của người sử
dụng, nhưng tất nhiên là lần đầu tiên phải có một thao tác nào đó của người sử dụng kích hoạt
nó lên (do không biết đó là virus).
Virus máy tính lây lan như thế nào ?
Khi bạn chạy một chương trình đã bị lây bởi một virus, thì chương trình virus sẽ được kích hoạt
và cố gắng để lây vào các chương trình khác, trên máy tính của bạn hay có thể là lan ra cả mạng
Internet nếu như máy tính của bạn có kết nối Internet. Quá trình nhân bản cứ tiếp tục như vậy
theo cấp số nhân. Quá trình lây lan của virus diễn ra một cách "âm thầm", người sử dụng sẽ
không nhận ra điều đó vì sau khi thực hiện xong công việc lây lan, chương trình bị lây nhiễm
vẫn chạy bình thường và như thế thì bạn khó có thể nhận biết được sự tồn tại của chúng khi
chúng chưa phá hoại. Chúng xứng đáng được một huân chương cho điệp viên bí mật hạng ưu.
Nếu máy tính bị lây nhiễm virus boot, thì virus sẽ cố tự ghi mình vào phần dùng để khởi động
máy trên đĩa cứng hay đĩa mềm. Và nếu máy tính khác sử dụng những đĩa này để khởi động, thì
virus lại tiếp tục có chỗ dung thân, chúng sẽ lại tiếp tục nhảy vào khu vực hệ thống yêu thích của
chúng trên máy tính nạn nhân này.
Loại file nào có thể phát tán Virus ?
Ngày nay có thể nói virus có thể lây nhiễm bất cứ loại file nào mà trong đó có chứa những đoạn
mã chương trình mà máy tính có thể "chạy" được, không chỉ những file mà vẫn thường được gọi
là file chương trình như .COM, .EXE, .BAT.... Ví dụ, một số virus có thể lây nhiễm các mã thực
thi trong boot sector của đĩa mềm hay trong một số khu v...
MT S VN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
VIRUS MÁY TÍNH
(Tài liu được sưu tm trên Internet)
Virus máy tính - Trang 2
Virus máy tính - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Virus máy tính 9 10 773