Ktl-icon-tai-lieu

Visual Basic 6.0

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương Một - Hoan nghênh đến với VB6
Chào mừng bạn đến với Visual Basic 6
Dùng VB6 là cách nhanh và tốt nhất để lập trình cho Microsoft Windows. Cho dù bạn là chuyên nghiệp
hay mới mẻ đối với chương trình Windows, VB6 sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ hoàn chỉnh để
đơn giản hóa việc triển khai lập trình ứng dụng cho MSWindows.
Visual Basic là gì? Phần "Visual" đề cập đến phương phàp được sử dụng để tạo giao diện đồ họa
người dùng (Graphical User Interface hay viết tắc là GUI) . Có sẵn những bộ phận hình ảnh, gọi là
controls, bạn tha hồ sắp đặt vị trí và quyết định các đặc tính của chúng trên một khung màn hình, gọi là
form. Nếu bạn đã từng sử dụng chương trình vẽ chẳng hạn như Paint, bạn đã có sẵn các kỹ năng cần
thiết để tạo một GUI cho VB6.
Phần "Basic" đề cập đến ngôn ngữ BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code), một
ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học, được chế ra cho các khoa học gia (những người không có thì giờ để
học lập trình điện toán) dùng.
Visual Basic đã được ra từ MSBasic, do Bill Gates viết từ thời dùng cho máy tính 8 bits 8080 hay Z80.
Hiện nay nó chứa đến hàng trăm câu lệnh (commands), hàm (functions) và từ khóa (keywords). Rất
nhiều commands, functions liên hệ trực tiếp đến MSWindows GUI. Những người mới bắt đầu có thể
viết chương trình bằng cách học chỉ một vài commands, functions và keywords. Khả năng của ngôn ngữ
này cho phép những người chuyên nghiệp hoàn thành bất kỳ điều gì nhờ sử dụng ngôn ngữ lập trình
MSWindows nào khác.
Người mang lại phần "Visual" cho VB là ông Alan Cooper. Ông đã gói môi trường hoạt động của Basic
trong một phạm vi dễ hiểu, dễ dùng, không cần phải chú ý đến sự tinh xảo của MSWindows, nhưng vẫn
dùng các chức năng của MSWindows một cách hiệu quả. Do đó, nhiều người xem ông Alan Cooper là
cha già của Visual Basic.
Visual Basic còn có hai dạng khác: Visual Basic for Application (VBA) và VBScript. VBA là ngôn
ngữ nằm phía sau các chương trình Word, Excel, MSAccess, MSProject, .v.v.. còn gọi là Macros. Dùng
VBA trong MSOffice, ta có thể làm tăng chức năng bằng cách tự động hóa các chương trình.
VBScript được dùng cho Internet và chính Operating System.
Dù cho mục đích của bạn là tạo một tiện ích nhỏ cho riêng bạn, trong một nhóm làm việc của bạn, trong
một công ty lớn, hay cần phân bố chương trình ứng dụng rộng rãi trên thế giới qua Internet, VB6 cũng
sẽ có các công cụ lập trình mà bạn cần thiết.

Các ấn bản Visual Basic 6
Có ba ấn bản VB6: Learning, Professional và Enterprise. Chúng ta hãy gát qua ấ...
1
Chương Một - Hoan nghênh đến với VB6
Chào mừng bạn đến với Visual Basic 6
Dùng VB6 là cách nhanh tốt nhất đlập trình cho Microsoft Windows. Cho dù bạn là chuyên nghiệp
hay mới mẻ đối với chương trình Windows, VB6 sẽ cung cấp cho bạn một bộ công choàn chỉnh để
đơn giản hóa việc triển khai lập trình ứng dụng cho MSWindows.
Visual Basic gì? Phần "Visual" đcập đến phương phàp được sử dng để tạo giao diện đhọa
người ng (Graphical User Interface hay viết tắc GUI) . sẵn những bộ phận hình nh, gọi
controls, bạn tha hsắp đặt vị tvà quyết định các đặc tính của chúng trên một khung màn nh, gi
form. Nếu bạn đã từng sử dụng chương trình vchẳng hạn như Paint, bạn đã sẵn các k năng cần
thiết để tạo một GUI cho VB6.
Phần "Basic" đcập đến ngôn ngữ BASIC (Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code), một
ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ học, được chế ra cho các khoa học gia (nhng người không có thì giờ để
hc lập trình điện toán) dùng.
Visual Basic đã được ra từ MSBasic, do Bill Gates viết từ thời dùng cho ynh 8 bits 8080 hay Z80.
Hiện nay chứa đến hàng trăm u lệnh (commands), hàm (functions) từ khóa (keywords). Rất
nhiều commands, functions liên htrực tiếp đến MSWindows GUI. Những người mới bắt đầu thể
viết chương trình bằng cách học chỉ một vài commands, functions và keywords. Khả năng của ngôn ngữ
này cho phép những người chuyên nghiệp hoàn thành bất kỳ điều gì nhsử dụng ngôn ngữ lập trình
MSWindows nào khác.
Người mang lại phần "Visual" cho VB là ông Alan Cooper. Ông đã gói môi trường hoạt động của Basic
trong một phạm vi dễ hiểu, dễ dùng, không cần phải chú ý đến sự tinh xảo của MSWindows, nhưng vẫn
ng các chức năng của MSWindows mt cách hiệu quả. Do đó, nhiều ngưi xem ông Alan Cooper
cha già của Visual Basic.
Visual Basic còn hai dạng khác: Visual Basic for Application (VBA) và VBScript. VBA là ngôn
ngữ nằm phía sau các chương trình Word, Excel, MSAccess, MSProject, .v.v.. còn gọi là Macros. Dùng
VBA trong MSOffice, ta thể làm tăng chc năng bằng cách tự động hóa các chương trình.
VBScript được dùng cho Internet và chính Operating System.
Dù cho mục đích của bạn là tạo một tiện ích nhỏ cho riêng bạn, trong một nhóm làm việc của bạn, trong
một công ty ln, hay cần phân bố chương trình ng dụng rộng rãi trên thế giới qua Internet, VB6 ng
sẽ các công cụ lập trình mà bạn cần thiết.
Các ấn bản Visual Basic 6
Có ba n bản VB6: Learning, Professional Enterprise. Chúng ta hãy gát qua ấn bản Learning. Bạn
thể dùng ấn bản Professional hay Enterprise.
Ấn bản Professional cung cấp đầy đủ những gì bạn cần để học và triển khai một chương trình VB6, nhất
là các control ActiveX, những bphận lập trình tiền chế và rất hữu dụng cho các chương trình ứng dng
(application programs) của bạn trong tương lai. Ngoài đĩa compact chính cho VB6, tài liệu đính kèm
gm có sách Visual Studio Professional Features và hai đĩa CD Microsoft Developer Network (MSDN).
Ấn bản Enterprise n bản Professional cng thêm các ng cụ Back Office chẳng hạn như SQL
Server, Microsoft Transaction Server, Internet Information Server.
Cài đặt VB6
Để cài đặt VB6, máy tính của bạn cần phải một đĩa CD-ROM (CD drive) . Bạn cần ít nhất 32 MB
RAM, 2 GB hard disk CPU Pentium II. Khi bVB6 CD vào CD drive, nó sẽ tự khởi đng để display
menu cho bạn chọn những thứ cần Setup, hãy click Install Visual Basic 6.0 đcài VB6. Ngoại trừ
các file hệ điều hành (Operating System) trong thư mục (folder) \Os, các file trong đĩa compact đều
Visual Basic 6.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Visual Basic 6.0 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Visual Basic 6.0 9 10 440