Ktl-icon-tai-lieu

Visual Basic Bách Khoa

Được đăng lên bởi trang-vo1
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 5160 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Visual Basic Bách Khoa
Chương 1 : Những yếu tố cần thiết trong Visual Basic

Ð

ể học hỏi Visual Basic một cách hữu hiệu, bạn cần phải biết xử dụng những

phương thức cơ bản để viết ứng dụng Visual Basic.Trong chương này sẽ trình
bày cho các bạn những phương thức cơ bản đó. Sau đây là những phần mà
chúng tôi sẽ giới thiệu cùng các bạn :
Viết một ứng dụng cơ bản cho người xử dụng.
Danh sách những nhu liệu cần thiết để hoàn thành ứng dụng Visual Basic.
Xử dụng những phương thức sửa chữa lổi trong ứng dụng Visual Basic.
Xử lý những lổi trong ứng dụng Visual Basic.

Chương 1 _ Phần 1 : Những yếu tố cần thiết trong Visual Basic
Phương cách phát triển ứng dụng Visual Basic
Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến cùng các bạn những bước cơ bản
cần thiết để viết một Visual Basic ứng dụng đơn giản. Ðó là :
Event-Driven là gì ?
Làm thế nào để viết một ứng dụng Visual Basic đơn giản.
Những nhu liệu trong ứng dụng Visual Basic đồ án.
Chọn một ứng dụng Visual Basic đồ án đã có sẳn.
Làm thế nào để tìm hiểu những điều mà các bạn không biết.

Chương 1 _ Phần 1 _ Ðoạn 1 : Những yếu tố cần thiết trong Visual
Basic
Event-Driven là gì ?
Ðể viết một lập trình ứng dụng, các bạn cần một cấu trúc ngôn ngữ ( a
structured programming language ). Event-Driven là một trong những cấu trúc
ngôn ngữ (event-driven programming model). Thí dụ điển hình là khi các bạn
uống nước, động tác nhất định phải làm là đưa nước vào miệng, nhưng các bạn
có thể dùng tay trái hoặc tay phải, hoặc ống hút để đưa nước vào miệng.
Ứng dụng Visual Basic cũng vậy, thí dụ như để giử hồ sơ của những người làm
việc trong công ty, công chuyện nhất định phải làm là lưu trữ các chi tiết của
nhân viên (từ chuyên nghiệp gọi là procedure), nhưng các bạn có thể làm việc
đó bằng nhiều cách khác nhau (từ chuyên nghiệp gọi là event-driven), chẳng
hạn như bấm một nút nào đó trong lập trình ứng dụng(command button), hay là
bấm một hàng nào đó trong bản danh sách của lập trình ứng dụng (menu).
Ðây là hình dẩn giải event-driven là gì :

Chương 1 _ Phần 1 _ Ðoạn 2 : Những yếu tố cần thiết trong Visual
Basic
Viết một ứng dụng Visual Basic đơn giản.
Ðây là những bước căn bản để viết ứng dụng Visual Basic :
1.

Thành lập user interface cho ứng dụng.User interface là cách sắp đặc những
chi tiết (thí dụ như label,text box. còn gọi là components, command button,
menu.) trên màn ảnh cho người xử dụng xài một cách dể dàng.

2.

Viết code cho những chi tiết mà các bạn đã thành lập ở bước thứ nhất. Code
là nhũng hàng chữ mà nó có th...
Visual Basic Bách Khoa
Chương 1 : Những yếu tố cần thiết trong Visual Basic
Ð
ể học hỏi Visual Basic một cách hữu hiệu, bạn cần phải biết xử dụng những
phương thức cơ bản để viết ứng dụng Visual Basic.Trong chương này sẽ trình
bày cho các bạn những phương thức cơ bản đó. Sau đây là những phần mà
chúng tôi sẽ giới thiệu cùng các bạn :
Viết một ứng dụng cơ bản cho người xử dụng.
Danh sách những nhu liệu cần thiết để hoàn thành ứng dụng Visual Basic.
Xử dụng những phương thức sửa chữa lổi trong ứng dụng Visual Basic.
Xử lý những lổi trong ứng dụng Visual Basic.
Chương 1 _ Phần 1 : Những yếu tố cần thiết trong Visual Basic
Phương cách phát triển ứng dụng Visual Basic
Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến cùng các bạn những bước cơ bản
cần thiết để viết một Visual Basic ứng dụng đơn giản. Ðó là :
Event-Driven là gì ?
Làm thế nào để viết một ứng dụng Visual Basic đơn giản.
Những nhu liệu trong ứng dụng Visual Basic đồ án.
Chọn một ứng dụng Visual Basic đồ án đã có sẳn.
Làm thế nào để tìm hiểu những điều mà các bạn không biết.
Visual Basic Bách Khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Visual Basic Bách Khoa - Người đăng: trang-vo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Visual Basic Bách Khoa 9 10 346