Ktl-icon-tai-lieu

visualbasic 6.0

Được đăng lên bởi kingofend
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: giới thiệu chung
1,tài nguyên hệ thống :chia làm 2 loại
-tài nguyên phần cứng :cpu,ram,ổ đĩa
-tài nguyên phần mềm :hệ điều hành,phần mềm ứng dụng phần mềm tiện ích
2,khái niệm hệ điều hành:
-hệ điêu hành là một chương trinh có chức năng điều khiển các thiết bị phần cứng
hoạt động ,tạo môi trường hoạt động cho các chương trình ứng dụng,tao môi trường
giao diện cho người dùng quan lí
Phân loại hệ điều hành:dụa trên phương thức hoạt động người ta phân loại hệ điều
hành:
-hệ điều hành đơn nhiệm và hệ điều hành đa nhiệm
+hệ điều hành đơn nhiệm :
là hệ điều hành mà tại một thời điêm hệ điều hành chi có thể điều hành đươc một
chương trình khi chương trình đó được nạp vào hệ thống nó sẽ chiếm dụng toàn bộ tài
nguyên của hệ thống cho đến khi chương trình đó được xử lí xong sau đó chương
trình khác mới được đưa vào
+hệ điều hành đa nhiệm:
Là hệ điều hành tại một thời điểm cho phép xử lí đồng thời nhiều chương trình,tài
nguyên hệ thống được chia sẻ đều cho các chương trinh
-hệ điều hành đơn chương trinh và hệ điều hành đa chương trinh :
+hệ điêu hành đơn chương trình:
Là hệ điều hành mà tại mỗi thời điểm chỉ cho phép 1 người dùng làm việc
+hệ điều hanh đa chương trình:
La hệ điều hành mà tại mỗi thời điểm cho phép nhiều người dùng cùng làm việc
Hệ điều hành chia sẻ thời gian và hệ điều hành thoi gian thực
Hệ điều hành chia sẻ thời gian :
1 cpu luôn phục vụ nhiều tiến trình và những tiến trình rơi vào thời gian chờ khi chưa
được phân bổ
Hệ điều hành thời gian thực là :là hệ điều hành mà các tiến trình được lặp vào hệ
thống ở bất kì thới điềm nào đều được phân bổ cpu
-hệ điều hành tập trung va phân tán:
Hệ điều hành tập trung:la hệ điều hành được cài đặt trên hệ thống máy chủ của mạng
nó điều hanh mọi hoat động ,mọi cách sử lí sau đó tra lại kết quả cho người dùng
-hệ điều hành phân tán:có 2 phần
-1cài đặt tren may chủ thực hiên các thao tác sử lì chung,cung cap cac dich vu
1 phan cai dat tren may khac de khai thac dich vu va xu li rieng

...
Chương 1: giới thiệu chung
1,tài nguyên hệ thống :chia làm 2 loại
-tài nguyên phần cứng :cpu,ram,ổ đĩa
-tài nguyên phần mềm :hệ điều hành,phần mềm ứng dụng phần mềm tiện ích
2,khái niệm hệ điều hành:
-hệ điêu hành là một chương trinh có chức năng điều khiển các thiết bị phần cứng
hoạt động ,tạo môi trường hoạt động cho các chương trình ứng dụng,tao môi trường
giao diện cho người dùng quan lí
Phân loại hệ điều hành:dụa trên phương thức hoạt động người ta phân loại hệ điều
hành:
-hệ điều hành đơn nhiệm và hệ điều hành đa nhiệm
+hệ điều hành đơn nhiệm :
là hệ điều hành mà tại một thời điêm hệ điều hành chi có thể điều hành đươc một
chương trình khi chương trình đó được nạp vào hệ thống nó sẽ chiếm dụng toàn bộ tài
nguyên của hệ thống cho đến khi chương trình đó được xử lí xong sau đó chương
trình khác mới được đưa vào
+hệ điều hành đa nhiệm:
Là hệ điều hành tại một thời điểm cho phép xử lí đồng thời nhiều chương trình,tài
nguyên hệ thống được chia sẻ đều cho các chương trinh
-hệ điều hành đơn chương trinh và hệ điều hành đa chương trinh :
+hệ điêu hành đơn chương trình:
Là hệ điều hành mà tại mỗi thời điểm chỉ cho phép 1 người dùng làm việc
+hệ điều hanh đa chương trình:
La hệ điều hành mà tại mỗi thời điểm cho phép nhiều người dùng cùng làm việc
Hệ điều hành chia sẻ thời gian và hệ điều hành thoi gian thực
Hệ điều hành chia sẻ thời gian :
1 cpu luôn phục vụ nhiều tiến trình và những tiến trình rơi vào thời gian chờ khi chưa
được phân bổ
Hệ điều hành thời gian thực là :là hệ điều hành mà các tiến trình được lặp vào hệ
thống ở bất kì thới điềm nào đều được phân bổ cpu
-hệ điều hành tập trung va phân tán:
Hệ điều hành tập trung:la hệ điều hành được cài đặt trên hệ thống máy chủ của mạng
nó điều hanh mọi hoat động ,mọi cách sử lí sau đó tra lại kết quả cho người dùng
-hệ điều hành phân tán:có 2 phần
-1cài đặt tren may chủ thực hiên các thao tác sử lì chung,cung cap cac dich vu
1 phan cai dat tren may khac de khai thac dich vu va xu li rieng
visualbasic 6.0 - Người đăng: kingofend
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
visualbasic 6.0 9 10 421