Ktl-icon-tai-lieu

vô tuyến

Được đăng lên bởi Lấy Vk Ko Dễ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ᄃ

HỌC VIỆN CÔNG NGHÊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

ĐỀ BÀI: VẼ SƠ ĐỒ XỬ LÝ SỐ: THOẠI 12,2 kbps; PS 64 & PS 128
GVHD

:TS Nguyễn Phạm Anh Dũng

HVTH

: Ngô Văn Thái

LỚP

: M13CQTE02-B
HÀ NỘI -2014

Thông tin di động nâng cao

SƠ ĐỒ XỬ LÝ LỚP VẬT LÝ ĐƯỜNG LÊN CHO THOẠI 12,2 kbps

Nguyễn Ninh – M13CQTE02-B
2

Thông tin di động nâng cao

SƠ ĐỒ XỬ LÝ LỚP VẬT LÝ ĐƯỜNG XUỐNG CHO THOẠI 12,2 kbps
Nguyễn Ninh – M13CQTE02-B
3

Thông tin di động nâng cao

SƠ ĐỒ XỬ LÝ LỚP VẬT LÝ ĐƯỜNG LÊN CHO PS 64
Nguyễn Ninh – M13CQTE02-B
4

Thông tin di động nâng cao

SƠ ĐỒ XỬ LÝ LỚP VẬT LÝ ĐƯỜNG XUỐNG CHO PS 64
Nguyễn Ninh – M13CQTE02-B
5

Thông tin di động nâng cao

SƠ ĐỒ XỬ LÝ LỚP VẬT LÝ ĐƯỜNG XUỐNG CHO PS 128
Nguyễn Ninh – M13CQTE02-B
6

Thông tin di động nâng cao

Nguyễn Ninh – M13CQTE02-B
7

...
HỌC VIỆN CÔNG NGHÊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
GVHD :TS Nguyễn Phạm Anh Dũng
HVTH : Ngô Văn Thái
LỚP : M13CQTE02-B
ĐỀ BÀI: VẼ SƠ ĐỒ XỬ LÝ SỐ: THOẠI 12,2 kbps; PS 64 & PS 128
HÀ NỘI -2014
vô tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vô tuyến - Người đăng: Lấy Vk Ko Dễ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
vô tuyến 9 10 518