Ktl-icon-tai-lieu

Web Caching

Được đăng lên bởi snowblack
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.	GIỚI THIỆU CHUNG	1
II.	PROXY WEB CACHING	1
II.1.	Ý tưởng	1
II.2.	Đặc điểm truy cập web dựa trên mô hình end-to-end	2
II.3.	Đặc điểm của proxy web caching	4
II.4.	Tỉ lệ trúng Web cache - tỉ lệ trúng web server	6
III.	CÁC MÔ HÌNH WEB-CACHING	7
III.1.	Caching đúng nghĩa (caching hiện hữu)	7
III.2.	Caching hiện hữu ép buộc	8
III.3.	Caching “trong suốt” (transparent caching)	8
IV.	HỆ THỐNG WEB CACHE	10
V.	MÔ HÌNH TRIỂN KHAI WEB CACHE	12
VI.	KẾT LUẬN	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO	18
Network management in WSN Group 8 D10VT6 - PTIT P a g e |
WEB CACHING
TIU LUẬN MÔN HỌC: INTERNET VÀ CÁC GIAO THC
Đỗ Thế Hùng
Bạch Thành Công
Ch Bá Duy
Lê Công Đức
Bùi Trần Thế Anh
HC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Giảng viên: PGS.TS Nguyn Tiến Ban
Lp : D10VT6
Nhóm 8:
Hà Nội, 10 - 2013
Web Caching - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Web Caching - Người đăng: snowblack
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Web Caching 9 10 124