Ktl-icon-tai-lieu

Web Caching

Được đăng lên bởi snowblack
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Giới thiệu
II. Proxy Web Caching
III. Các mô hình Web Caching
IV. Hệ thống bộ nhớ Web Cache
V. Mô hình triển khai Web Cache
VI. Kết luận
Internet và Giao thc
TOPIC: Web Caching
Presented by Group 8
Web Caching - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Web Caching - Người đăng: snowblack
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Web Caching 9 10 120