Ktl-icon-tai-lieu

Windows 7 Firewall

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

LAB 2.2. WINDOWS 7 FIREWALL
I, GIỚI THIỆU
Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện cấu hình một số tính năng của Windows 7 Firewall
Các bước thực hiện:
A. Khảo sát Windows Firewall Basic Interface
B. Dùng Windows Firewall Advanced Security Snap-in cấm truy cập internet

Trang 1/9

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

II. THỰC HIỆN
A. Windows Firewall Basic Interface
- Start Æ Control Panel Æ System and Security Æ Windows Firewall

- Turn Windows Firewall on or off

Trang 2/9

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

- OK

B. Windows Firewall Advanced Security Snap-in
- Start Æ Control Panel Æ System and Security Æ Windows Firewall

Trang 3/9

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

- Advanced Settings

- Click phải Outbound Rules Æ New Rule

Trang 4/9

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

- Chọn Custom Æ Next

- Chọn This program path Æ Browse Æ Theo đường dẫn: C:\Program Files\Internet Explorer Æ
chọn tập tin iexplore.exe Æ OK Æ Next

Trang 5/9

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

- Chọn Block the connection Æ Next

- Next

Trang 8/9

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 

- Đặt tên: Block Website Æ Finish

- Kiểm tra: Mở Internet Explorer truy cập trang web bất kỳ

Trang 9/9

...
TRUNG TÂM ĐÀO TO MNG MÁY TÍNH NHT NGH
ĐỐI TÁC ĐÀO TO CA MICROSOFT TI VIT NAM
105 Bà Huyn Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com
Trang 1/9
LAB 2.2. WINDOWS 7 FIREWALL
I, GII THIU
Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thc hin cu hình mt s tính năng ca Windows 7 Firewall
Các bước thc hin:
A. Kho sát Windows Firewall Basic Interface
B. Dùng Windows Firewall Advanced Security Snap-in cm truy cp internet
Windows 7 Firewall - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windows 7 Firewall - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Windows 7 Firewall 9 10 795