Ktl-icon-tai-lieu

Windows 8.1 Pro Bản 32 bit

Được đăng lên bởi Phan Van Thao
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1018 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Windows 8.1 Pro - Bản 32 bit
SHA-1: 9F1FCEC3B267EDB6F3BD02566BC889BB4A372BFD
MD5: 49B428D6FB1A1E53C0682AED76664C2B
Link

Link

Link


Fshare.vn
Share.vnn.vn
Upfile.vn

Windows 8.1 Pro - Bản 64 bit
SHA-1: CFCDF895679A5116F7F1C6406C20F99A1F850E49
MD5: F9AC831F06A760C722DF0DF34F1B9397
Link

Link

Link


Fshare.vn
Share.vnn.vn
Upfile.vn

Windows 8.1 Enterprise - Bản 32 bit
SHA-1: 5EFB981C94E1223C85F3BB504D04E0642A85C1D4
MD5: BF620A67B5DDA1E18E9CE17D25711201
Link

Link

Link

Link


Windows 8.1 Enterprise - Bản 64 bit
SHA-1: AE792B2EF982DAC7391224B624EAB8D6340D78AB
MD5: 8E194185FCCE4EA737F274EE9005DDF0

Fshare.vn
Share.vnn.vn
Upfile.vn
4share.vn

Link

Link


Fshare.vn
Share.vnn.vn

Link

Link


Key chỉ dùng trong quá trình cài đặt:

Upfile.vn
4share.vn

Core:
334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Professional:
XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Enterprise: MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH //FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H

Lưu ý:
- Để an tâm, các bạn nên Ghost lại Windows đang dùng trước khi cài lên Win 8.1
- Dùng phần mềm này để làm việc với file ISO
=> 

...
Windows 8.1 Pro - Bản 32 bit
SHA-1: 9F1FCEC3B267EDB6F3BD02566BC889BB4A372BFD
MD5: 49B428D6FB1A1E53C0682AED76664C2B
Link Fshare.vn
http://www.fshare.vn/file/TPXDGH9VXT
Link Share.vnn.vn
http://share.vnn.vn/tai-file-20147776
Link Upfile.vn
http://upfile.vn/ir3l
Windows 8.1 Pro - Bản 64 bit
SHA-1: CFCDF895679A5116F7F1C6406C20F99A1F850E49
MD5: F9AC831F06A760C722DF0DF34F1B9397
Link Fshare.vn
http://www.fshare.vn/file/T1RW4B4R9T
Link Share.vnn.vn
http://share.vnn.vn/tai-file-20147812
Link Upfile.vn
http://upfile.vn/qPkT
Windows 8.1 Enterprise - Bản 32 bit
SHA-1: 5EFB981C94E1223C85F3BB504D04E0642A85C1D4
MD5: BF620A67B5DDA1E18E9CE17D25711201
Link Fshare.vn
http://www.fshare.vn/file/T4SNW9C63T
Link Share.vnn.vn
http://share.vnn.vn/tai-file-20147789
Link Upfile.vn
http://upfile.vn/qPnX
Link 4share.vn
http://up.4share.vn/f/3b080a030803080d/
Windows 8.1 Enterprise - Bản 64 bit
SHA-1: AE792B2EF982DAC7391224B624EAB8D6340D78AB
MD5: 8E194185FCCE4EA737F274EE9005DDF0
Windows 8.1 Pro Bản 32 bit - Trang 2
Windows 8.1 Pro Bản 32 bit - Người đăng: Phan Van Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Windows 8.1 Pro Bản 32 bit 9 10 321