Ktl-icon-tai-lieu

Windows API - Khám phá API từ A đến Z

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3918 lần   |   Lượt tải: 3 lần
WINDOWS API
Khám phá từ A đến Z
Bản chất của Windows API.
Trong lập trình Visual Basic độc lập hoặc Visual Basic for Application, Microsoft đã cung cấp cho chúng ta một bộ các
hàm lập sẵn, hàng trăm hàm API (Aplication Programming Interface) được lưu trong các tệp thư viện liên kết động (Tệp
đuôi *.DLL - Dynamic Link Library). Đó là công cụ tuyệt vời cho phép bạn phát triển ứng dụng cực mạnh, tại sao bạn lại
bỏ qua và không sử dụng nó?
Tôi sẽ cùng bạn khám phá những gì mà Microsoft cung cấp các hàm Windows API trong bộ Visual Studio. Tuy nhiên vì
khuôn khổ cũng như kích thước của bài viết, ta chỉ đi vào các nét chính căn bản nhất, bạn có thể tham khảo trong Help
hoặc các bài viết của Nguyễn Hồ Thiên Đăng, Nguyễn Thị Thanh Phương tại WebsiteLH.
I. Hàm API - Nhìn từ góc độ người ít có điều kiện học Tin học
Nếu bạn chưa từng lập trình những chương trình lớn, bạn sẽ phát hoảng khi đọc khai báo (rắc rối và kỳ cục!!!) của API:
Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" Alias "CallNextHookEx" (ByVal hHook As Long, ByVal ncode As
Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Tuy nhiên bạn có thể chép phần khai báo trên thật đơn giản bằng Text API Viewer. Theo các chuyên gia về Tin học thì
đừng bao giờ sử dụng thẳng hàm API trong thủ tục thiết kế chính của mình. Thay vào đó ta thiết kế một hàm hay thủ tục
Visual Basic thay thế hàm API để đơn giản hoá (Gọi là wrapper - Tôi không tìm được từ tiếng Việt tương ứng để nói đủ
bản chất của nó.)
Ví dụ một wrapper sau:
Public Sub ThoatVaTatMay ()
'Thoát và tắt máy
Dim thoat
Thoat = ExitWindowsEx(2,0)
End Sub
Khi đó, trong chương trình Visual Basic của ta khi cần thoát và tắt máy chỉ việc gọi:
ThoatVaTatMay
hoặc Call ThoatVaTatMay
Là máy tính thực hiện thoát và tắt máy.
Chính vì thế, khi học viên dân tộc được học phổ cập API tại Trung tâm Dạy nghề và Phổ cập Tin học Miền núi ABC của
chúng tôi đã gọi chức năng tạo Wrapper chẳng khác dán nhãn Tiếng Việt cho từng loại thuốc tây API vậy. Nên khi lập
trình ta nên tạo các Wrapper tương ứng với các chức năng mà mình muốn sử dụng. Đó cũng là lời khuyên của Bill Gate
cho chúng ta.
Để tạo các wrapper bạn hãy chèn một Module vào Project. Nếu máy của bạn không cài Visual Basic thì bạn phải copy
hay đánh thật chính xác những dòng khai báo dạng như khai báo trên, thật khổ sở nếu như phần tiếng Anh của bạn
không thạo lắm, vì một sai sót nhỏ có thể dẫn tới lỗi nặng cho máy. Nếu máy có cài Visual Basic thì quá tốt, chỉ việc khởi
động API Viewer để hiện bảng giao tiếp như thế ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windows API - Khám phá API từ A đến Z - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Windows API - Khám phá API từ A đến Z 9 10 32