Ktl-icon-tai-lieu

Wireless Sentor Networks

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ðại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường ðại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa ðiện-ðiện Tử
Bộ Môn Viễn Thông

WIRELESS
SENSOR NETWORKS
Kỹ Thuật, Giao Thức và Ứng Dụng

GVHD: Thầy VƯƠNG PHÁT
SVTH : ðỖ DUY TÂN

Tháng 8/2009

ðại Học Bách Khoa TPHCM
Bộ Môn Viễn Thông

Wireless Sensor Networks
Kỹ Thuật,Giao Thức và Ứng Dụng

2

ðại Học Bách Khoa TPHCM
Bộ Môn Viễn Thông

Wireless Sensor Networks
Kỹ Thuật,Giao Thức và Ứng Dụng

MỤC LỤC
Trang
Lời nói ñầu ...................................................................................................................................... 6
Các từ viết tắt dùng trong tài liệu .................................................................................................... 7
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
1.1 Giới thiệu:.................................................................................................................................. 9
1.1.1 Công nghệ Sensor Network:................................................................................................. 9
1.1.2 Ứng dụng của mạng cảm biến :.......................................................................................... 11
1.2 Tổng quan về kỹ thuật WSNs: ................................................................................................ 12
1.2.1 Các thành phần cơ bản cấu trúc mạng cảm biến : .............................................................. 12
1.2.2 Quá trình phát triển mạng cảm biến: .................................................................................. 16
1.2.3 Các thách thức và trở ngại:................................................................................................. 17
Chương 2: ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
2.1 Các mô hình phân bố:.............................................................................................................. 18
2.2 Các ứng dụng của mạng WSNs: ............................................................................................. 20
2.3 Các ví dụ về ứng dụng dạng 1 WSN (C1WSN) :.................................................................... 21
2.3.1 Ứng dụng quân sự, an ninh và thiên nhiên:........................................................................ 21
2.3.2 Ứng dụng trong giám sát xe cộ và thông tin liên quan: ..................................................... 23
2.4 Các ví dụ về ứng dụng dạng 2 WSN (C2WSN) :.................................................................... 23
2.4....
ðại Hc Quc Gia Thành Ph H Chí Minh
Trường ðại Hc Bách Khoa Thành Ph H Chí Minh
Khoa ðin-ðin T
B Môn Vin Thông

WIRELESS
SENSOR NETWORKS
K Thut, Giao Thc và ng Dng
GVHD: Thy VƯƠNG PHÁT
SVTH : ðỖ DUY TÂN
Tháng 8/2009
Wireless Sentor Networks - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Wireless Sentor Networks - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Wireless Sentor Networks 9 10 464