Ktl-icon-tai-lieu

Wmax

Được đăng lên bởi Lê Thành Trung
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS. Nguyễn Tài Hưng
PGS.TS. Nguyễn Hữu Thanh & PGS. TS. Nguyễn Văn Đức
Bộ môn Kỹ thuật thông tin
Khoa Điện tử - Viễn thông
ĐHBK Hà Nội
Email: hungtai-fet@mail.hut.edu.vn
Chương 3. WiMAX – CÔNG
NGHỆ BĂNG RỘNG KHÔNG
DÂY CHO HỆ THỐNG DI ĐỘNG
4G
Wmax - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Wmax - Người đăng: Lê Thành Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Wmax 9 10 662