Ktl-icon-tai-lieu

word 03

Được đăng lên bởi Cuong Ht
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường PTDTNT Gio Linh.

Lớp Bổ Túc Tin Học

MICROSOFT WORD 2003
I. Mở đầu:
1. Giới thiệu:
Microsoft Word là một phần mềm ứng dụng dùng để soạn thảo văn bản, thuộc bộ chương
trình Microsoft Office (bộ phần mềm tin học dành cho công tác văn phòng). Microsoft Office được
cải tiến qua các phiên bản khác nhau từ phiên bản 6.0, 97, 2000, XP,... Phần này ta sẽ trình bày một
số thao tác cơ bản để sử dụng phần Microsoft Word 2003.
2. Khởi động và thoát khỏi Word 2003:
a. Khởi động: Theo một trong các cách sau:
C1: Kích đúp biểu tượng Microsoft Word trên màn hình Desktop (nếu có)
C2: Chọn Start\Program\Microsoft Word.
C3: Nhấp chuột vào biểu tượng Microsoft Word trên thanh công cụ Office.
b. Thoát: Khi không làm việc nữa thì ta cần phải thoát khỏi Word:
C1: Nhấn đồng thời Alt+F4 (nhấn giữ phím Alt và nhấn tiếp phím F4)
C2: Chọn File\Exit
C3: Kích chuột vào nút Close trên thanh tiêu đề.
Chú ý: Khi thoát khỏi Word nếu ta chưa ghi dữ liệu lên đĩa thì Word sẽ đưa ra một cảnh báo: Do
you want to save.....? (Đại ý bạn có muốn lưu lại sự thay đổi của tệp đang mở hay không ?). Bạn
chọn Yes để tiến hành lưu, chọn No nếu không muốn lưu, chọn Cancel nếu muốn huỷ lệnh (không
thoát) thì sẽ trở lại cửa sổ Word.
3. Giao diện của Word (màn hình Word):
a. Thanh tiêu đề (Titlebar): là thanh chứa tên chương trình ứng dụng mà bạn đang chạy. Cụ
thể là biểu tượng và tên của trình ứng dụng là Microsoft Word và tên tệp đang soạn thảo, bên trái có
hộp điều khiển của sổ, bên phải chứa các nút cực tiểu (Minimize), cực đại (Maximize/Restore),
đóng của sổ (Close).
b. Thanh trình đơn (thanh ghi lệnh-Menu bar): Chứa các mục chọn lệnh từ mục File đến
Help. Trong mỗi mục chọn có thể thêm một menu con gọi là menu thứ cấp (menu popup)
c. Thanh công cụ (Toolbars): là các thanh chứa các biểu tượng lệnh của chương trình. Hai
thanh công cụ hay sử dụng:
+Thanh Standard (chuẩn): chứa các biểu tượng lệnh hay dùng, giúp cho thao tác thực hiện
lệnh được nhanh chóng. (hình vẽ)
+Thanh Formatting (định dạng): Chứa các biểu tượng liên quan đến việc định dạng (trình
bày) như chọn Font chữ, cỡ chữ, màu chữ,...
Cách đóng mở một thanh công cụ: Chọn mục View\Toolbars\chọn thanh công cụ cần đóng
hoặc mở.
d. Thước kẽ (Ruler): Dùng để canh chỉnh, gióng lề văn bản, thiết đặt điểm dừng phím Tab.
Cách đóng/mở Ruler: View\Ruler (khi mở sẽ được đánh dấu chọn).
e. Thanh cuốn (Scroll bar): Dùng để cuộn màn hình, có thanh cuốn ngang và thanh cuốn
dọc (dùng để xem phần văn bản bị khuất).
Cách đóng/mở: Tools\Option...\View\đánh d...
Trường PTDTNT Gio Linh. Lớp Bổ Túc Tin Học
MICROSOFT WORD 2003
I. Mở đầu:
1. Giới thiệu:
Microsoft Word một phần mềm ứng dụng dùng để soạn thảo văn bản, thuộc bộ chương
trình Microsoft Office (bộ phần mềm tin học dành cho công tác n phòng). Microsoft Office được
cải tiến qua các phiên bản khác nhau từ phiên bn 6.0, 97, 2000, XP,... Phần y ta sẽ trình y một
số thao tác cơ bản để sử dụng phần Microsoft Word 2003.
2. Khởi động và thoát khỏi Word 2003:
a. Khởi động: Theo một trong các cách sau:
C1: Kích đúp biểu tượng Microsoft Word trên màn hình Desktop (nếu có)
C2: Chọn Start\Program\Microsoft Word.
C3: Nhấp chuột vào biểu tượng Microsoft Word trên thanh công cụ Office.
b. Thoát: Khi không làm việc nữa thì ta cần phải thoát khỏi Word:
C1: Nhấn đồng thời Alt+F4 (nhấn giữ phím Alt và nhấn tiếp phím F4)
C2: Chọn File\Exit
C3: Kích chuột vào nút Close trên thanh tiêu đề.
Chú ý: Khi thoát khỏi Word nếu ta chưa ghi d liệu n đĩa t Word sẽ đưa ra một cảnh báo: Do
you want to save.....? ại ý bạn có muốn lưu lại sự thay đổi của tệp đang mhay không ?). Bạn
chọn Yes để tiến hành lưu, chọn No nếu không muốn lưu, chọn Cancel nếu muốn huỷ lệnh (không
thoát) thì sẽ trở lại cửa sổ Word.
3. Giao diện của Word (màn hình Word):
a. Thanh tiêu đề (Titlebar): là thanh chứa tên chương trình ứng dụng mà bạn đang chạy. Cụ
thể là biểu tượng và n của trình ứng dụng là Microsoft Word và tên tệp đang soạn thảo, bên trái có
hộp điều khiển của sổ, bên phải chứa c nút cực tiểu (Minimize), cực đại (Maximize/Restore),
đóng của sổ (Close).
b. Thanh trình đơn (thanh ghi lệnh-Menu bar): Chứa các mục chọn lệnh t mục File đến
Help. Trong mỗi mục chọn có thể thêm một menu con gọi là menu thứ cấp (menu popup)
c. Thanh công cụ (Toolbars): các thanh chứa các biểu tượng lệnh của chương trình. Hai
thanh công cụ hay sử dụng:
+Thanh Standard (chuẩn): chứa các biểu tượng lệnh hay dùng, giúp cho thao tác thực hiện
lệnh được nhanh chóng. (hình vẽ)
+Thanh Formatting (định dạng): Chứa các biểu tượng liên quan đến việc định dạng (trình
bày) như chọn Font chữ, cỡ chữ, màu chữ,...
Cách đóng mở một thanh công cụ: Chọn mục View\Toolbars\chọn thanh công c cần đóng
hoặc mở.
d. Thước kẽ (Ruler): Dùng để canh chỉnh, gióng lề văn bản, thiết đặt điểm dừng phím Tab.
Cách đóng/mở Ruler: View\Ruler (khi mở sẽ được đánh dấu chọn).
e. Thanh cuốn (Scroll bar): Dùng để cuộn màn hình, thanh cuốn ngang thanh cuốn
dọc (dùng để xem phần văn bản bị khuất).
Cách đóng/mở: Tools\Option...\View\đánh dấu chọn vào hai mục: Horizontal scroll bar,
Vertical scroll bar (có dấu là được chọn).
f. Vùng soạn thảo: Phần còn lại giữa hai thanh cuốn Ruler dùng để soạn thảo trình
bày văn bản, con tr văn bản nhấp nháy nơi để gõ văn bảìn vào Word từ bàn phím (còn gọi
điểm chèn).
g. Thanh trạng thái (Status bar): chứa các tình trạng hiện thi của Word: Số trang (Page),
trang hiện thời, dòng/cột (ln/col) của con trỏ văn bản,...
4. Cách gõ Tiếng Việt: Có nhiều cách gõ: Telex, Vni,...
Sau đây là cách gõ Telex:
1 GV:Phan Đình Trung
word 03 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
word 03 - Người đăng: Cuong Ht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
word 03 9 10 652