Ktl-icon-tai-lieu

word 2007

Được đăng lên bởi Hư Vô
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1107 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chinh phuc Word 2007 ky V
Tags: Nhan OK, Page Layout, Line Spacing, Track Changes, Page Setup, Line
Spacing Options, khoang cach giua cac dong, doan van ban,khoang cach dong, con tro
chuot, cho den khi, nhan nut, ghi chu, mui ten, tai lieu, chon

Neu muon dat nhieu khoang cach giua cac dong, nhung khoang cach nay khong co trong menu
xuat hien khi nhan nut Line Spacing, ban hay chon Line Spacing Options, va nhap vao khoang
cach ma ban thich.
Dinh dang chu trong Word 2007
In dam

1. Chon doan text ma ban muon in dam, dua con tro chuot vao vung chon cho den khi xuat
hien thanh cong cu Mini.
2. Nhan nut Bold (B).
Ban cung co the su dung phim tat Ctrl+B.
Luu y, nhan Bold (hoac Ctrl+B) lan nua neu ban muon bo in dam.
In nghieng
Thuc hien tuong tu nhu in dam, nhung thay vi nhan nut Bold thi ban nhan nut Italic (phim
tat Ctrl+I).
Gach duoi doan text
Nhan Ctrl+U de gach duoi doan text dang chon. Nhan Ctrl+U lan nua de bo gach duoi.
Ngoai ra con co nhieu kieu gach duoi khac:
- Gach duoi cac tu, tru khoang trang:
- Gach doi o duoi tu:
- Duong gach duoi trang tri:

* Gach duoi cac tu, tru khoang trang:
1. Chon doan text ban muon gach duoi.

2. Tai the Home, nhom Font, ban nhan nut mui ten o goc duoi ben phai.
3. Trong hop Underline style, ban chon Word only. Nhan OK.
* Gach doi o duoi tu:
Thuc hien buoc 1, 2 tuong tu tren.
3. Trong hop Underline style, ban chon bieu tuong dong doi. Nhan OK.
* Duong gach duoi trang tri:
Thuc hien buoc 1, 2 tuong tu tren.
3. Trong hop Underline style, ban chon kieu minh thich.
4. De doi mau cua duong gach duoi, nhan chuot vao hop Underline color va chon mau minh
thich. Nhan OK.
Doi mau chu
1. Chon doan text ban muon doi mau, di chuyen con tro chuot vao vung chon de xuat hien
thanh cong cu Mini.
2. Nhan nut Font Color va chon mau minh thich.
Doi kich co chu
1. Chon doan text, di chuyen con tro chuot vao de xuat hien thanh cong cu Mini.
2. De tang kich co chu, ban nhan nut Grow Font (phim tat Ctrl+Shift+>). De giam kich co
chu, nhan nut Shrink Font (phim tat Ctrl+Shift+<).
Bat sang (Highlight) doan text
Bat sang doan text de lam no trong noi bat hon.
Cach thuc hien:
1. Tai the Home, nhom Font, ban nhan vao mui ten ben canh nut Text Highlight Color.
2. Chon mot mau dung de to sang ma ban thich (thuong la mau vang).
3. Dung chuot to chon doan text muon bat sang.
4. Muon ngung che do bat sang, ban nhan chuot vao mui ten canh nut Text Highlight Color,
chon Stop Highlighting, hoac nhan ESC.
Go bo che do bat sang
1. Chon doan text muon go bo c...
Chinh phuc Word 2007 ky V
Tags: Nhan OK, Page Layout, Line Spacing, Track Changes, Page Setup, Line
Spacing Options, khoang cach giua cac dong, doan van ban,khoang cach dong, con tro
chuot, cho den khi, nhan nut, ghi chu, mui ten, tai lieu, chon
Neu muon dat nhieu khoang cach giua cac dong, nhung khoang cach nay khong co trong menu
xuat hien khi nhan nut Line Spacing, ban hay chon Line Spacing Options, va nhap vao khoang
cach ma ban thich.
Dinh dang chu trong Word 2007
In dam
1. Chon doan text ma ban muon in dam, dua con tro chuot vao vung chon cho den khi xuat
hien thanh cong cu Mini.
2. Nhan nut Bold (B).
Ban cung co the su dung phim tat Ctrl+B.
Luu y, nhan Bold (hoac Ctrl+B) lan nua neu ban muon bo in dam.
In nghieng
Thuc hien tuong tu nhu in dam, nhung thay vi nhan nut Bold thi ban nhan nut Italic (phim
tat Ctrl+I).
Gach duoi doan text
Nhan Ctrl+U de gach duoi doan text dang chon. Nhan Ctrl+U lan nua de bo gach duoi.
Ngoai ra con co nhieu kieu gach duoi khac:
- Gach duoi cac tu, tru khoang trang:
- Gach doi o duoi tu:
- Duong gach duoi trang tri:
* Gach duoi cac tu, tru khoang trang:
1. Chon doan text ban muon gach duoi.
word 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
word 2007 - Người đăng: Hư Vô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
word 2007 9 10 842