Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng AD trên win server 2008

Được đăng lên bởi purin
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1607 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo thực tập
1

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển của thế giới và xu huớng hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước ta đang dần
đổi mới và buớc vào thời kí công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vừa xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật
vừa phát triển nền kinh tế đất nuớc. Hiện nay nước ta đang xây dựng và phát triển các khu công
nghiệp, khu đô thị, cao ốc … Do đó, ngành công nghệ thông tin không thể nào thiếu và có vai trò
rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Việc ứng dụng có chất lượng và hiệu quả CNTT vào các lĩnh vực thu thập, xử lý, lưu trữ và
truyền đạt thông tin KT-XH sẽ nâng cao nhanh chóng khả năng tiếp cận và cập nhật thông tin
trên thị trường quốc tế, giúp cho các nhà quản trị ra quyết định kinh doanh đúng đắn, kịp thời.
Ngoài ra, điều này còn giúp làm tăng năng suất thu thập, xử lý và cung cấp thông tin, dẫn đến
xoá dần sự cách biệt về không gian và thời gian.
Nhận thấy vai trò quan trọng của CNTT đối với đời sống KT-XH, vì thế trong đợt Thực tập tốt
nghiệp (nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý luận của nhà trường vào việc phân tích, lý
giải và xử lý các vấn đề thực tiễn) Tôi đã quyết định chọn địa điểm thực tập là: VNPT Viễn
Thông Tiền Giang chuyên hoạt động về lĩnh vực Viễn Thông & CNTT.

Báo cáo thực tập
2

Báo cáo thực tập
3

CHƯƠNG I :GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIỄN THÔNG TIỀN GIANG

I. Giới thiệu sơ lược về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Tên đầy đủ: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT)

VNPT hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu tại Việt
Nam.
Với những đóng góp và thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây
dựng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc, VNPT đã vinh dự được
Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ
1999 - 2009 vào ngày 22/12/2009.
Kế thừa 65 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam, VNPT vừa
là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Bưu chính, Viễn
thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành 1 trong
10 quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông nhanh nhất toàn cầu.
Với hơn 90 nghìn cán bộ công nhân viên, hạ tầng công nghệ viễn thông tiên tiến, mạng lưới dịch
vụ phủ sóng toàn bộ 64 tỉnh thành trên cả nước, VNPT tự hào là nhà cung cấp dịch vụ bưu chính,
viễn thông số 1 tại Việt Nam, phục vụ hơn 71 triệu thuê bao di động, gần 12 triệu thuê bao điện
thoại cố định và khoảng hàng chục triệu ng...
Báo cáo th c t p
1
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển của thế giới và xu huớng hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước ta đang dần
đổi mới và buớc vào thời kí công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vừa xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật
vừa phát triển nền kinh tế đất nuớc. Hiện nay nước ta đang xây dựng và phát triển các khu công
nghiệp, khu đô thị, cao ốc … Do đó, ngành công nghệ thông tin không thể nào thiếu và có vai trò
rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Việc ứng dụng có chất lượng và hiệu quả CNTT vào các lĩnh vực thu thập, xử lý, lưu trữ và
truyền đạt thông tin KT-XH sẽ nâng cao nhanh chóng khả năng tiếp cận và cập nhật thông tin
trên thị trường quốc tế, giúp cho các nhà quản trị ra quyết định kinh doanh đúng đắn, kịp thời.
Ngoài ra, điều này còn giúp làm tăng năng suất thu thập, xử lý và cung cấp thông tin, dẫn đến
xoá dần sự cách biệt về không gian và thời gian.
Nhận thấy vai trò quan trọng của CNTT đối với đời sống KT-XH, vì thế trong đợt Thực tập tốt
nghiệp (nhằm giúp sinh viên vận dụng kiến thức lý luận của nhà trường vào việc phân tích, lý
giải và xử lý các vấn đề thực tiễn) Tôi đã quyết định chọn địa điểm thực tập là: VNPT Viễn
Thông Tiền Giang chuyên hoạt động về lĩnh vực Viễn Thông & CNTT.
Xây dựng AD trên win server 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng AD trên win server 2008 - Người đăng: purin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Xây dựng AD trên win server 2008 9 10 950