Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chương trình mô phỏng các giải thuật định thời cho CPU

Được đăng lên bởi Thiên Nguyễn
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Hệ điều hành là một thành phần quan trọngkhông thể thiếu được trong mỗi một hệ
thống máy tính điện tử. Nó là phần gắn bó trực tiếp với phần cứng và là môi trường để
cho các chương trình ứng dụng khác chạy trên nó. Việc tìm hiểu về hệ điều hành đối
với các sinh viên ngành công nghệ thông tin là rất quan trọng. Thông qua môn học
“Nguyên Lý Hệ Điều Hành” em đã được học về các kiến thức cơ bản. Để hiểu rõ hơn
về các thức làm việc, chức năng quản lý và phân phối tài nguyên cũng như ứng dụng
các kiến thức đã được học về hệ điều hành vào thực tế em chọn đề tài :” Xây Dựng
Chương Trình Mô Phỏng Các Giả Thuật Định Thời Cho CPU”.
Trong quá trình làm không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được lời nhận
xét và giúp đỡ của các thầy cô giáo để chúng em hoàn thiện hơn. Đồng thời em xin
được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô “ Trần Hồ Thuỷ Tiên” đã nhiệt tình giúp đỡ em
hoàn thành đề tài này.

MỤC LỤC

Mô phỏng các giải thuật lập lịch cho CPU

I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1. Đề Tài
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải thuật định thời cho CPU.
2. Mục Tiêu
Hiểu về các khái niệm cơ bản về định thời cho CPU, mục tiêu của định thời và các
thuật toán định thời:



Tìm hiểu các thuật toán FIFO, SJF, SRT, RR.
Các ưu điểm của các giải thuật định thờiCPU.
Các nhược điểm của các giải thuật định thời CPU.
Các nguyên tắc hoạt động và sự khác nhau của các giải thuật này
Xây dựng mô phỏng sử dụng các thuật toán trên bằng ngôn ngữ lập trình (ở đây em chọn
ngôn ngữ C++ trên môi trường Dev-C++,có cài đặt thêm gói winBGIm hỗ trợ đồ họa

để xây dựng mô phỏng).
- Viết chương trình mô phỏng các giải thuật đã tìm hiểu trên

GVHD: Trần Hồ Thuỷ Tiên

Page 2

Mô phỏng các giải thuật lập lịch cho CPU

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Các khái niệm.
a. Định thời cho CPU là gì?
Định thời cho CPU là cách chuyển đổi CPU giữa các quá trình, để hệ điều hành có thể
làm cho máy tính hoạt động nhiều hơn. Nó là cơ sở của các hệ điều hành đa chương.
Trong môi trường hệ điều hành đa nhiệm, bộ phận điều phối tiến trình có nhiệm vụ
xem xét và quyết định khi nào thì dừng tiến trình hiện tại để thu hồi processsor và
chuyển processor cho tiến trình khác. Và khi đã có processor thì chọn tiến trình ở trạng
thái ready để cấp processor cho nó.
b. Vì sao phải định thời cho CPU?
Trong hệ thống multitasking(đa nhiệm) thì tại mỗi thời điểm trong bộ nhớ có nhiều
process(tiến trình) nhưng tại mỗi thời điểm chỉ có một process được thực thi do đó cần
phải giải quyết vấn đề phân chia,do đó cần định thời để phân phối th...
LỜI NÓI ĐẦU
Hệ điều nh một thành phần quan trọngkhông thể thiếu được trong mỗi một hệ
thống máy tính điện tử. Nó là phần gắntrực tiếp với phần cứng và là môi trường để
cho các chương trình ứng dụng khác chạy trên nó. Việc tìm hiểu về hệ điều hành đối
với các sinh viên ngành công nghệ thông tin rất quan trọng. Thông qua môn học
“Nguyên Hệ Điều Hành” em đã được học về các kiến thức bản. Đ hiểu rõ hơn
về các thức m việc, chức năng quản phân phốii nguyên cũng như ứng dụng
các kiến thức đã được học về hệ điều hành vào thực tế em chọn đề tài :” Xây Dựng
Chương Trình Mô Phỏng Các Giả Thuật Định Thời Cho CPU.
Trong quá trình làm không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được lời nhận
xét giúp đỡ của các thầy giáo để chúng em hoàn thiện hơn. Đồng thời em xin
được gửi lời cảm ơn chân thành đến cô “ Trần Hồ Thuỷ Tiên” đã nhiệt tình giúp đỡ em
hoàn thành đề tài này.
MỤC LỤC
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải thuật định thời cho CPU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải thuật định thời cho CPU - Người đăng: Thiên Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Xây dựng chương trình mô phỏng các giải thuật định thời cho CPU 9 10 907