Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chương trình quản lý cán bộ trường THCS

Được đăng lên bởi Cherish Hp
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1960 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Học viện Quản lý Giáo dục
Lớp K4A

QUẢN LÝ CÁN BỘ TRƯỜNG THCS –NHÓM I

1

Học viện Quản lý Giáo dục
Lớp K4A

Bảng danh sách các từ viết tắt:
Từ viết tắt
Ý nghĩa
CNTT

Công nghệ thông tin

CSDL

Cơ sở dữ liệu

THCS

Trung học cơ sở

GDCD

Giáo dục công dân

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) là ngành khoa học đã
nhanh chóng khẳng định vị trí của mình với những tính ưu việt
QUẢN LÝ CÁN BỘ TRƯỜNG THCS –NHÓM I

2

Học viện Quản lý Giáo dục
Lớp K4A

mà không ai có thể phủ nhận được. Từ những năm cuối thế kỷ
20, CNTT ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và ứng dụng hầu
hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Một mảng lớn trong việc ứng dụng CNTT hiện nay là các bài
toán quản lý. Đây là một mảng các bài toán rất lớn trong tin học
. Từ những bài toán quản lý hàng ngày như : Chi tiêu trong gia
đình , quản lí học sinh .. đến những bài toán lớn hoặc rất lớn
khác như tuyển sinh , điều tra dân số ... Các phần mềm trong
công tác quản lý dữ liệu như Foxbase, Foxpro góp phần không
nhỏ trong công tác khai thác dữ liệu và áp dụng vào các bài
toán trong thực tế.
Tuy vậy, với sự ra đời của Access lại càng giúp cho con
người có cách khai thác và quản lý rất hữu ích mà không phải
mất nhiều công sức trong lập trình nghiên cứu. Đặc biệt, Access
là ngôn ngữ chạy trên môi trường Window, được tích hợp ngay
trong bộ ‘Microsoft Office’. - Hệ quản trị CSDL ra đời được mọi
người chấp nhận và ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực nhất
là trong công tác quản lý. Bên cạnh đó nó còn tạo giao diện đồ
hoạ hết sức gần gũi với người sử dụng, tiện lợi cho người sử
dụng.
Ngày nay, việc quản lý giáo viên trong nhà trường cũng là
một trong những vấn đề gây ra nhiều khó khăn cho việc quản lý
nhân sự trong hầu hết các loại hình trường. Mô hình quản lý cán
bộ hiện tại không còn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế
và xã hội hiện nay. Với việc quản lý giáo viên trên máy tính,
chúng ta sẽ giảm bớt lượng người không cần thiết trong khâu
quản lý này. Trước kia, khi tất cả nguồn lực con người còn được
QUẢN LÝ CÁN BỘ TRƯỜNG THCS –NHÓM I

3

Học viện Quản lý Giáo dục
Lớp K4A

quản lý thủ công không chỉ là khó khăn mà còn dẫn đến việc
sai sót dữ liệu và việc cập nhật thêm thông tin là rất chậm,
kèm theo quá nhiều giấy tờ gây rắc rối, khó quản lý. Điều này
cấp thiết phải được thay thế bằng một hình thức quản lý khác
hợp lý và hiệu quả hơn.
Với đề tài Xây dựng chương trình quản lý cán bộ
trường THCS, chúng em mong muốn xây dựng được một hệ
thống quản lý cán bộ một cách thật ...


 !"#$!%&'() *
Xây dựng chương trình quản lý cán bộ trường THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chương trình quản lý cán bộ trường THCS - Người đăng: Cherish Hp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Xây dựng chương trình quản lý cán bộ trường THCS 9 10 212