Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp

Được đăng lên bởi homedenogrey
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3739 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP - DỆT MAY
THỜI TRANG HÀ NỘI
TRUNG TÂM KHẢO THÍ TIN HỌC – NGOẠI NGỮ
o0o

MÔN: Quản trị mạng
ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống mạng cho doanh nhiệp nhỏ

Giảng viên hướng dẫn : Trần Đăng Nhàn
Sinh viên thực hiện
: Nguyễn Quốc Giang
Lớp
: CDT1-K5

Hà Nội, Ngày 1 tháng 12 năm 2011

Bài tập lớn môn: Quản trị mạng

GVHD: Trần Đăng Nhàn

MỤC LỤC
I/ YÊU CẦU DỰ ÁN, GIẢI PHÁP CHO DỰ ÁN ........................................ 3
1. Yêu cầu dự án ........................................................................................ 3
2. Phân tích dự án ....................................................................................... 3
a. Giải pháp cho hệ thống mạng của doanh nghiệp ................................. 3
b. Quản lý hệ thống mạng tập trung (Domain Controller) ...................... 4
c. Cấp IP động cho các máy trạm, sử dụng dịch vụ DHCP .................... 5
d. Quản lý dữ liệu tập trung (File Server)................................................ 5
e. In ấn (Print Server) .............................................................................. 6
II/ CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH MÁY CHỦ ......................................................... 6
1. Cài đặt Active Directory ........................................................................ 6
a. Nâng cấp lên Domain Controller ......................................................... 6
b. Gia nhập máy trạm vào Domain để kiểm tra ....................................... 15
2. Tạo Group và User cho Domain ............................................................ 17
a. Tạo tài khoản người dùng .................................................................... 20
b. Tạo tài khoản nhóm ............................................................................. 21
c. Phân quyền truy nhập Domain cho User ............................................. 22
3. Cài đặt và cấu hình DHCP ..................................................................... 26
a. Chứng thực dịch vụ DHCP trong Active Directory ............................ 27
b. Cấu hình dịch vụ DHCP ...................................................................... 27
c. Kiểm tra dịch vụ tại máy trạm ............................................................. 33
4. Cấu hình File Server .............................................................................. 35
5. Cài đặt và chia sẻ máy in ....................................................................... 47
a. Cài đặt Print Server ......
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP - DỆT MAY
THỜI TRANG HÀ NỘI
TRUNG TÂM KHẢO THÍ TIN HỌC – NGOẠI NGỮ
o0o
MÔN: Quản trị mạng
ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống mạng cho doanh nhiệp nhỏ
Giảng viên hướng dẫn : Trần Đăng Nhàn
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Quốc Giang
Lớp : CDT1-K5
Hà Nội, Ngày 1 tháng 12 năm 2011
Xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp - Người đăng: homedenogrey
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp 9 10 700