Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống mạng kinh doanh internet - game bằng bootrom

Được đăng lên bởi ductinhpq
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 6340 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Nguyễn Đức Tính - đh Phan Thiết

Xây Dựng Hệ Thống Mạng KD Internet-Game

MỤC LỤC
Lời Nói Đầu.......................................................................................................................... 3
Chương I: TỔNG QUAN VỀ BOOTROM VÀ GAME SERVER ......................................... 4
1. Giới thiệu: ................................................................................................................. 4
2. Chuẩn bị:................................................................................................................... 4
3. Mô Hình Hoạt Động.................................................................................................. 4
Chương II: YÊU CẦU VÀ CHUẨN BỊ PHẦN CỨNG ĐỂ LÀM BOOTROM VÀ GAME
SERVER............................................................................................................................... 7
I. Cấu Hình Máy Client ..................................................................................................... 7
1. CPU: Intel Dual Core G620....................................................................................... 7
2. MAINBOARD GIGABYTE GA H61M-DS2........................................................... 8
3. VGA: GIGABYTE™ GV N430OC-1GL .................................................................. 9
4. Ram Kingmax 2GB bus 1333: ................................................................................. 11
5. PSU eXtreme Power Plus 350W.............................................................................. 11
6. CÁC THÀNH PHẦN KHÁC .................................................................................. 12
II. Cấu Hình Máy Server ................................................................................................. 13
III. Các Thiết Bị Ngoại Vi Khác...................................................................................... 14
1. Switch 48 cổng Gigabit TL-SG1048........................................................................ 14
1.1 Những Tính Năng Nổi Bật:................................................................................ 14
1.2 Dễ sử dụng ........................................................................................................ 14
1.3 Hiệu suất tốt hơn................................................................................................ 15
2. Bộ Lưu Điện(UPS) .................................................................................................. 15...
Nguyễn Đức Tính - đh Phan Thiết Xây Dựng Hệ Thống Mạng KD Internet-Game
1
MỤC LỤC
Lờii Đầu.......................................................................................................................... 3
Chương I: TỔNG QUAN VỀ BOOTROM VÀ GAME SERVER......................................... 4
1. Giới thiệu: ................................................................................................................. 4
2. Chuẩn bị:................................................................................................................... 4
3. Mô nh Hoạt Động.................................................................................................. 4
Chương II: YÊU CẦU VÀ CHUẨN BỊ PHẦN CỨNG ĐỂM BOOTROM VÀ GAME
SERVER............................................................................................................................... 7
I. Cấu Hình Máy Client ..................................................................................................... 7
1. CPU: Intel Dual Core G620....................................................................................... 7
2. MAINBOARD GIGABYTE GA H61M-DS2........................................................... 8
3. VGA: GIGABYTE™ GV N430OC-1GL .................................................................. 9
4. Ram Kingmax 2GB bus 1333: ................................................................................. 11
5. PSU eXtreme Power Plus 350W.............................................................................. 11
6. CÁC THÀNH PHẦN KHÁC .................................................................................. 12
II. Cấu Hình Máy Server ................................................................................................. 13
III. Các Thiết Bị Ngoại Vi Khác...................................................................................... 14
1. Switch 48 cổng Gigabit TL-SG1048........................................................................ 14
1.1 Những Tínhng Nổi Bật:................................................................................ 14
1.2 Dễ sử dụng ........................................................................................................ 14
1.3 Hiệu suất tốt hơn................................................................................................ 15
2. Bộ Lưu Điện(UPS).................................................................................................. 15
3. Cáp Mạng AMP NETCONNECT CAT-6 UTP........................................................ 16
Chương III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BOOTROM VÀ GAME SERVER ........................ 17
I. Giới Thiệu ................................................................................................................... 17
II. Trình Tự Thực Hiện.................................................................................................... 17
III. Cài Đặt Trên Máy Chủ .............................................................................................. 18
1. Cài HĐH Windows Sever 2003............................................................................... 18
2. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DHCP .......................................................................... 18
2.1. Cài đặt:............................................................................................................. 18
2.2. Cấu hình:.......................................................................................................... 19
3. Cài đặt Net Framework 3.0 (hoặc phiên bản cao hơn).............................................. 25
4. Cài đặt MS-SQLserver 2005 theo các bước sau: ...................................................... 26
5. Cài đặt, cấu hình Citrix BXP 5.6.............................................................................. 30
5.1. Cài đặt:............................................................................................................. 30
5.2. Cấu hình và hướng dẫn sơ lược về Citrix .......................................................... 33
Xây dựng hệ thống mạng kinh doanh internet - game bằng bootrom - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống mạng kinh doanh internet - game bằng bootrom - Người đăng: ductinhpq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Xây dựng hệ thống mạng kinh doanh internet - game bằng bootrom 9 10 452