Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tiền lương tại công ty Sun RIse

Được đăng lên bởi Xa Bích
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2424 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tiền lương tại công ty Sun RIse - Người đăng: Xa Bích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự tiền lương tại công ty Sun RIse 9 10 174