Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống quản lý siêu thị

Được đăng lên bởi ngoisaocodon1993
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI CẢM ƠN
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Điện cũng như
các thầy cô giảng dạy trong trường Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng đã truyền đạt những
kiến thức quý báu cho chúng em trong những năm học vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Đỗ Phú Huy giáo viên bộ môn Công nghệ Thông
tin đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn các bạn trong bộ môn Công nghệ Thông tin đã ủng hộ,
giúp đỡ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tài liệu cho chúng em trong quá trình nghiên
cứu và thực hiện đề tài này.
Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn !
Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 20...
Nhóm SVTH

1

LỜI CAM ĐOAN
Nhóm xin cam đoan :
 Những nội dung trong báo cáo này là do nhóm em thực hiện dưới sự
hướng dẫn trực tiếp của thầy Đỗ Phú Huy.
 Mọi tham khảo dùng trong báo cáo này đều được trích dẫn rõ ràng tên
tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.
 Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,
chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 20...
SVTH

2

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 20...
Chữ kí GVHD

3

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………...
LỜI CẢM ƠN
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy trong khoa Điện cũng như
các thầy cô giảng dạy trong trường Cao Đẳng Công Nghệ Đà Nẵng đã truyền đạt những
kiến thức quý báu cho chúng em trong những năm học vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Đỗ Phú Huy giáo viên bộ môn Công nghệ Thông
tin đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn các bạn trong bộ n Công nghệ Thông tin đã ủng hộ,
giúp đỡ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tài liệu cho chúng em trong qtrình nghiên
cứu và thực hiện đề tài này.
Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn !
Đà Nẵng, ngày … tháng … năm 20...
Nhóm SVTH
1
Xây dựng hệ thống quản lý siêu thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống quản lý siêu thị - Người đăng: ngoisaocodon1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Xây dựng hệ thống quản lý siêu thị 9 10 992